Əczaçılıq

1.000 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1

Təsərrüfat uçotunun hansı növləri mövcuddur?

  Ədəbiyyat: M.N.Vəliyeva, Ş.A.Cabbarova, A.Ş.Əlizadə. Əczaçılığın menecmenti II hissə. B., 2004, s. 7

Sual № 2

Operativ teхniki uçotun хarakterik хüsusiyyəti hansıdır?

  Ədəbiyyat:M.N.Vəliyeva, Ş.A.Cabbarova, A.Ş.Əlizadə. Əczaçılığın menecmenti II hissə. B., 2004, s. 7

Sual № 3

Aşağıda göstərilən aptek müəssisələrindən hansı daxili strukturuna və işçi tərkibinə görə ən mürəkkəb hesab edilir?

  Ədəbiyyat:Azərbaycan Respublikasının “Dərman vasitələri haqqında” qanun 06.02.2007

Sual № 4

Statistik uçotun хarakterik хüsusiyyəti nədən ibarətdir?

  Ədəbiyyat:M.N.Vəliyeva, Ş.A.Cabbarova, A.Ş.Əlizadə. Əczaçılığın menecmenti II hissə. B., 2004, s. 7

Sual № 5

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 98 saylı 1998-ci il tarixli qərarı nə barədədir?

  Ədəbiyyat:Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı “Əczaçılıq fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydaları” 01.05.1998, N 98

Sual № 6

Dərman vasitələrinin dövlət qeydiyyatının həyata keçirilməsi hansı təşkilatın əsas vəzifələrinə daxildir?

  Ədəbiyyat:Azərbaycan Respublikasının “Dərman vasitələri haqqında” qanun 06.02.2007

Sual № 7

Mühasibat uçotunun əsas növləri hansılardır?

  Ədəbiyyat:M.N.Vəliyeva, Ş.A.Cabbarova, A.Ş.Əlizadə. Əczaçılığın menecmenti II hissə. B., 2004, s. 7

Sual № 8

Hüquqi şəxslərin lisenziya alması üçün hansı faktorlar vacibdir?

  Ədəbiyyat:Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı “Əczaçılıq fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydaları” 01.05.1998, N 98

Sual № 9

Hansı müddət ərzində hüquqi şəxs tərəfindən (onun adının dəyişdirilməsi, fiziki şəxsin şəxsiyyətinin təsdiqi haqda şəhadətnamənin dəyişdirilməsi və ya lisenziyanın itirilməsi zamanı) lisenziyanın təkrar qanuniləşdirilməsi barədə ərizə təqdim olunmalıdır?

  Ədəbiyyat:Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı “Əczaçılıq fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydaları” 01.05.1998, N 98

Sual № 10

Lisenziya almaq üçün aşağıdakı sənədlərdən hansı vacibdir?

  Ədəbiyyat:Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı “Əczaçılıq fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydaları” 01.05.1998, N 98

Sual № 11

Lisenziya almaq üçün aşağıdakı sənədlərdən hansı mütləq təqdim edilməlidir?

  Ədəbiyyat:Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı “Əczaçılıq fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydaları” 01.05.1998, N 98

Sual № 12

Lisenziya almaq üçün aşağıdakı sənədlərdən hansı mütləq təqdim edilməlidir?

  Ədəbiyyat:Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı “Əczaçılıq fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydaları” 01.05.1998, N 98

Sual № 13

Aptekin təsərrüfat fəaliyyətində uçotun hansı ölçülərindən istifadə olunur?

  Ədəbiyyat:M.N.Vəliyeva, Ş.A.Cabbarova, A.Ş.Əlizadə. Əczaçılığın menecmenti II hissə. B., 2004, s. 7

Sual № 14

Müəssisənin aktivləri hansı əlamətlərə görə təsnifatlaşdırılır?

  Ədəbiyyat:M.N.Vəliyeva, Ş.A.Cabbarova, A.Ş.Əlizadə. Əczaçılığın menecmenti II hissə. B., 2004, s. 7

Sual № 15

Aşağıda göstərilənlərdən hansı dövriyyədənkənar aktivlərə aid deyildir?

  Ədəbiyyat:M.N.Vəliyeva, Ş.A.Cabbarova, A.Ş.Əlizadə. Əczaçılığın menecmenti II hissə. B., 2004, s. 7

Sual № 16

Hansı fəaliyyət aptekin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsinə xidmət edir?

  Ədəbiyyat:Багирова В.Л. Управление и экономика фармации // под ред. проф. В.Л.Багировой. М., 2005, 390 с.

Sual № 17

Apteklərin fəaliyyətinin əsasını nə təşkil edir?

  Ədəbiyyat:M.N.Vəliyeva, Ş.A.Cabbarova, E.A.Quliyeva. Əczaçılığın menecmenti I hissə. 2002, s. 15

Sual № 18

Aptekin satış şöbəsində işləyən əczaçının əsas vəzifəsi nədən ibarətdir?

  Ədəbiyyat:M.N.Vəliyeva, Ş.A.Cabbarova, E.A.Quliyeva. Əczaçılığın menecmenti I hissə. 2002, s. 20

Sual № 19

Dərman vasitələrinin istehsal strategiyasının maliyyələşdirilməsi kimin vəzifəsidir?

  Ədəbiyyat:Azərbaycan Respublikasının “Dərman vasitələri haqqında” qanun, 06.02.2007

Sual № 20

Əhalinin hansı qrupuna dərman vasitələri pulsuz verilir?

  Ədəbiyyat:M.N.Vəliyeva, Ş.A.Cabbarova, E.A.Quliyeva. Əczaçılığın menecmenti I hissə. 2002, s. 80
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×