1.589 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1090

Vərəm ocağı nədir?

  Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

Sual № 1091

Xəstənin yaşadığı yer hansı halda ən qorxulu vərəm ocağı sayılır?

  Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov “Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar” dərslik, Bakı 2018.

Sual № 1092

Xəstəliyin ən çox rast gəlinən yayılma yolları?

  Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov “Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar” dərslik, Bakı 2018.

Sual № 1093

Vərəmə görə yoluxucu sayılan xəstə necə təyin olunur?

  Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

Sual № 1094

Vərəmə yoluxma riski yüksək olanlara hansılar aiddir?

  Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999.

Sual № 1095

Sosial risk qrupları hansılardır?

  Ədəbiyyat: Л.И.Юкелиса. Флюорография лекгих. Ленинград «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəmli xəstələrin erkən aşkarı, müalicəsi və müşahidəsi” dərs vəsaiti, Bakı 2015. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov “Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar” dərslik, Bakı 2018.

Sual № 1096

Epidemioloji vəziyyətə qiymət vermək üçün hansı göstəricilər mütləqdir?

  Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973. Metodik təlimat “Vərəm xəstəliklərinin epidemiologiyasını xarakterizə edən əsas göstəricilər və onların təyini metodları” Bakı 1998

Sual № 1097

Vərəmə görə xəstəlik anlayışını aşağıdakılardan hansılar ifadə edir?

  Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Metodik təlimat “Vərəm xəstəliklərinin epidemiologiyasını xarakterizə edən əsas göstəricilər və onların təyini metodları” Bakı 1998

Sual № 1098

Vərəmdən ölüm göstəricisinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

  Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973. Metodik təlimat “Vərəm xəstəliklərinin epidemiologiyasını xarakterizə edən əsas göstəricilər və onların təyini metodları” Bakı 1998

Sual № 1099

Kontingentin abasilləşməsi göstəricisi hansıdır?

  Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyasını xarakterizə edən əsas göstəricilər və onların təyini metodları (Metodik təlimat). Bakı -1998. Metodik təlimat “Vərəm xəstəliklərinin epidemiologiyasını xarakterizə edən əsas göstəricilər və onların təyini metodları” Bakı 1998

Sual № 1100

Vərəmlə xəstələnmə göstəricisi hansıdır?

  Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyasını xarakterizə edən əsas göstəricilər və onların təyini metodları (Metodik təlimat). Bakı -1998. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

Sual № 1101

Vərəmdən kliniki sağalma necə hesablanır?

  Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

Sual № 1102

Vərəm mikobakteriyaları ilə yoluxma riski yüksək olan uşaqlar qrupuna hansılar aid deyil?

  Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999. Metodik təlimat “Vərəm xəstəliyinin profilaktikasında tuberkulin sınağının tətbiqi və nəticəsinin qiymətləndirilməsi” Bakı 2006

Sual № 1103

Vərəm əleyhinə peyvəndlərin təşkilində dispanserin fəaliyyəti nədən ibarətdir?

  Ədəbiyyat: Н.М.Рудой. Задачи противотуберкулезного диспансера в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov “Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar” dərslik, Bakı 2018.

Sual № 1104

Vərəm əleyhinə peyvənd materialı hansı standartlara uyğun olmalıdır?

  Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. 1988. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

Sual № 1105

Vərəm əleyhinə peyvənd materialının optimal saxlanma temperaturu neçədir?

  Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər. 7 əlavə. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001;

Sual № 1106

Vərəm əleyhinə peyvəndin orqanizmə daxil edilmə yolu hansıdır?

  Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. 1988. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

Sual № 1107

Düzgün aparılmış vaksinasiya və revaksinasiyadan sonra dəridə nə qalır?

  Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. 1988. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov “Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar” dərslik, Bakı 2018

Sual № 1108

vaksinasiyadan sonra əmələ gələn çapığın ölçüsü neçə mm olmalıdır?

  Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər. 6 əlavə. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001;

Sual № 1109

Sağlam yenidoğulmuşlara VƏP nə vaxt edilir?

  Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov “Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar” dərslik, Bakı 2018
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×