1.589 elementdən 21-40 arası göstərilir.

Sual № 1110

Vərəm əleyhinə vaksinin açıldıqdan sonra saxlanma müddəti nə qədərdir?

  Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər. 9 saylı əlavə. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001;

Sual № 1111

2 TV ilə Mantu sınağı nə vaxt müsbət sayılır?

  Ədəbiyyat: M.B.Qurbanova, Y.Ş.Şıxəliyev, E.N.Məmmədbəyov, M.A.Şıxlinskaya. Vərəm xəstəliyinin profilaktikasında tuberkulin sınağının tətbiqi və nəticəsinin qiymətləndirilməsi (metodik təlimat) Bakı - 2006

Sual № 1112

Bir yaşa qədər uşaqlarda dəri içərisinə daxil edilən vərəm əleyhinə peyvəndin miqdarı nə qədər olmalıdır?

  Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər. 7 saylı əlavə. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001;

Sual № 1113

Vərəm əleyhinə peyvənd aparılandan sonra ailədə vərəmli xəstə olarsa uşağın izolyasiya müddəti nə qədərdir?

  Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov “Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar” dərslik, Bakı 2018

Sual № 1114

Postvaksinal immunitetin müddəti nə qədərdir?

  Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

Sual № 1115

Mikobakteriya ifraz edən kontingentin abasilləşməsi göstəricisi necə hesablanır?

  Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyasını xarakterizə edən əsas göstəricilər və onların təyini metodları (Metodik təlimat). Bakı -1998.

Sual № 1116

Erkən residivlərin göstəricilərinin artması nə ilə əlaqədardır?

  Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin erkən və gecikmiş residivləri Bakı Elm 1998

Sual № 1117

Vərəm xəstəliyinin intensiv göstəricisi sayılan xəstələnmə nə deməkdir?

  Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973. Metodik təlimat “Vərəm xəstəliklərinin epidemiologiyasını xarakterizə edən əsas göstəricilər və onların təyini metodları” Bakı 1998

Sual № 1118

Vərəmlə xəstələnmənin intensiv göstəricisi nə deməkdir?

  Ədəbiyyat: С.П.Буренков. Современные принципы противотуберкулезный работы в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Metodik təlimat “Vərəm xəstəliklərinin epidemiologiyasını xarakterizə edən əsas göstəricilər və onların təyini metodları” Bakı 1998

Sual № 1119

Vərəmdən ölümün intensiv göstəriciləri hansılardır?

  Ədəbiyyat: Н.М.Рудой. Задачи противотуберкулезного диспансера в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Metodik təlimat “Vərəm xəstəliklərinin epidemiologiyasını xarakterizə edən əsas göstəricilər və onların təyini metodları” Bakı 1998

Sual № 1120

Epidemioloji gərginlik hansı göstəricilərlə izah olunur?

  Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

Sual № 1121

Yoluxma ilə mikobakteriya ifraz edən xəstələrin sayı arasındakı əlaqədə hansı uyğunluq doğru sayılır?

  Ədəbiyyat: Р.Барри, Блума. Туберкулез Москва 2002. Д.Ж.Крофтон. Клиника туберкулеза 1996. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

Sual № 1122

İnsanların yoluxma mənbəyi olan heyvanlar hansılardır?

  Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları” Bakı 2003.

Sual № 1123

Vərəmlə yoluxma riski yüksək olan uşaqlara aşağıdakılardan hansı aiddir?

  Ədəbiyyat: М.С.Греймер. Организация противотуберкулезной службы и диспансеризации детского населения в кн.: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999. Metodik təlimat “Vərəm xəstəliyinin profilaktikasında tuberkulin sınağının tətbiqi və nəticəsinin qiymətləndirilməsi” Bakı 2006

Sual № 1124

Yeniyetmələr üçün vərəmə görə “risk” qruplarına sadalananlardan hansı aid deyil?

  Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları Bakı Elm 2003.

Sual № 1125

Tez-tez xəstələnən uşaq və yenyetmələrin vərəmə görə müayinəsi kimlər tərəfindən aparılır?

  Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. 1988 в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988

Sual № 1126

Ümumi pediatrik şəbəkə tərəfindən həyata keçirilən vərəm əleyhinə tədbirlər hansılardır?

  Ədəbiyyat: M.B.Qurbanova, Y.Ş.Şıxəliyev, E.N.Məmmədbəyov, M.A.Şıxlinskaya. Vərəm xəstəliyinin profilaktikasında tuberkulin sınağının tətbiqi və nəticəsinin qiymətləndirilməsi (metodik təlimat) Bakı - 2006

Sual № 1127

Sanitar-epidemioloji xidmətin həyata keçirdiyi vərəm əleyhinə tədbirlər hansılardır?

  Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. 1988 в кн: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

Sual № 1128

Epidemioloji cəhətdən gərgin vəziyyət zamanı vərəmlə xəstələnmək təhlükəsi kimlərdə daha çox müşahidə olunurr?

  Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov “Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar” dərslik, Bakı 2018.

Sual № 1129

Vərəm keçirmiş insanlarda “superinfeksiya” nəticəsində xəstələnmə hansı halda daha tez baş verir?

  Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov “Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar” dərslik, Bakı 2018.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×