Ftiziatriya

1.089 elementdən 21-40 arası göstərilir.

Sual № 21

Ümumi pediatrik şəbəkəsinin həyata keçirdiyi vərəm əleyhinə tədbirlərə hansılar aid deyil?

  Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999.

Sual № 22

Vərəm mikobakteriyaları ilə yoluxma riski yüksək olan uşaqlar qrupuna hansılar aid deyil?

  Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999

Sual № 23

Yeniyetmələr üçün risk qruplarına hansılar aid deyil?

  Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988

Sual № 24

Kütləvi tuberkulindiaqnostika hansı tibb müəssisələri tərəfindən həyata keçirilir?

  Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999

Sual № 25

Vərəmin vaxtında aşkar edilməməsinin səbəbləri hansılardır?

  Ədəbiyyat: В.С. Моисеев Болезни легких Москва 1987

Sual № 26

Vərəm əleyhinə peyvəndlərin təşkilində dispanserin fəaliyyəti nədən ibarətdir?

  Ədəbiyyat: Н.М.Рудой. Задачи противотуберкулезного диспансера в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988

Sual № 27

Vərəm əleyhinə peyvənd materialı hansı standartlara uyğun olmalıdır?

  Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. 1988

Sual № 28

Vərəm əleyhinə peyvənd materialının optimal saxlanma temperaturu neçədir?

  Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər.6 əlavə. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001;

Sual № 29

Vərəm əleyhinə peyvəndin orqanizmə daxil edilmə yolu hansıdır?

  Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. 1988

Sual № 30

Düzgün aparılmış vaksinasiya və revaksinasiyadan sonra dəridə nə qalır?

  Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. 1988

Sual № 31

Çapığın optimal ölçüsü neçədir?

  Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər.6 əlavə. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001;

Sual № 32

Sağlam yenidoğulmuşlara VƏP nə vaxt edilir?

  Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988

Sual № 33

Vərəm əleyhinə vaksinin açıldıqdan sonra saxlanma müddəti nə qədərdir?

  Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər. 9 saylı əlavə. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001;

Sual № 34

2 TV ilə Mantu sınağı nə vaxt müsbət sayılır?

  Ədəbiyyat: M.B.Qurbanova, Y.Ş.Şıxəliyev, E.N.Məmmədbəyov, M.A.Şıxlinskaya. Vərəm xəstəliyinin profilaktikasında tuberkulin sınağının tətbiqi və nəticəsinin qiymətləndirilməsi (metodik təlimat) Bakı - 2006

Sual № 35

Dəri içərisinə daxil edilən vərəm əleyhinə peyvəndin miqdarı nə qədər olmalıdır?

  Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər. 7 saylı əlavə. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001;

Sual № 36

Vərəm əleyhinə peyvənd aparılandan sonra ailədə vərəmli xəstə olarsa uşağın izolyasiya müddəti nə qədərdir?

  Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999

Sual № 37

Postvaksinal immunitetin müddəti nə qədərdir?

  Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976

Sual № 38

Vərəm əleyhinə aparılan müayinələrin effektivliyini analiz edərkən hansı göstərici vacib deyil?

  Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. 1988 в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988

Sual № 39

Vərəmlə xəstələnmənin strukturundakı müsbət dəyişikliyi xarakterizə etməyən göstərici hansıdır?

  Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976

Sual № 40

Mikobakteriya ifraz edən kontingentin abasilləşməsi göstəricisi necə hesablanır?

  Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyasını xarakterizə edən əsas göstəricilər və onların təyini metodları (Metodik təlimat). Bakı -1998.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×