Ftiziatriya

1.089 elementdən 41-60 arası göstərilir.

Sual № 41

Erkən residivlərin göstəricilərinin artması nə ilə əlaqədardır?

  Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin erkən və gecikmiş residivləri Bakı Elm 1998

Sual № 42

Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi nə deməkdir?

  Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988

Sual № 43

İlkin aşkar edilmiş vərəmli xəstənin xəstəlik vərəqində (buletenində) əmək qabiliyyətini maksimal itirməsi müddəti nə qədərdir?

  Ədəbiyyat: Ю.Я.Фишер. Экспертиза трудоспособности и трудоустройство больных туберкулезом в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988

Sual № 44

Vərəmli xəstəyə ilkin əlillik hansı müddətdə təyin olunur?

  Ədəbiyyat: Ю.Я.Фишер. Экспертиза трудоспособности и трудоустройство больных туберкулезом в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988

Sual № 45

Vərəm xəstəliyinin intensiv göstəricisi sayılan xəstələnmə nə deməkdir?

  Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973

Sual № 46

Vərəmlə xəstələnmənin intensiv göstəricisi nə deməkdir?

  Ədəbiyyat: С.П.Буренков. Современные принципы противотуберкулезный работы в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988

Sual № 47

Vərəmdən ölümün intensiv göstəriciləri hansılardır?

  Ədəbiyyat: Н.М.Рудой. Задачи противотуберкулезного диспансера в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988

Sual № 48

Epidemioloji gərginlik hansı göstəricilərlə izah olunur?

  Ədəbiyyat: М.И.Перелман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 1990

Sual № 49

Yoluxma ilə mikobakteriya ifraz edən xəstələrin sayı arasındakı əlaqədə hansı uyğunluq doğru sayılır?

  Ədəbiyyat: Р.Барри, Блума. Туберкулез Москва 2002. Д.Ж.Крофтон. Клиника туберкулеза 1996

Sual № 50

Vərəmin vaxtında aşkar olunması üçün hansı tədbirlər aparılır?

  Ədəbiyyat: Л.И.Юкелис Флюорография легких Ленинград 1988

Sual № 51

İnsanların yoluxma mənbəyi olan heyvanlar hansılardır?

  Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976

Sual № 52

Vərəmlə yoluxma riski yüksək olan uşaqlara aşağıdakılardan hansı aiddir?

  Ədəbiyyat: М.С.Греймер. Организация противотуберкулезной службы и диспансеризации детского населения в кн.: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999

Sual № 53

Yeniyetmələr üçün vərəmə görə “risk” qruplarına sadalananlardan hansı istisna təşkil edir?

  Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları Bakı Elm 2003.

Sual № 54

Tez-tez xəstələnən uşaq və yenyetmələrin vərəmə görə müayinəsi kimlər tərəfindən aparılır?

  Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. 1988 в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988

Sual № 55

Ümumi pediatrik şəbəkə tərəfindən həyata keçirilən vərəm əleyhinə tədbirlər hansılardır?

  Ədəbiyyat: M.B.Qurbanova, Y.Ş.Şıxəliyev, E.N.Məmmədbəyov, M.A.Şıxlinskaya. Vərəm xəstəliyinin profilaktikasında tuberkulin sınağının tətbiqi və nəticəsinin qiymətləndirilməsi (metodik təlimat) Bakı - 2006

Sual № 56

Sanitar-epidemioloji xidmətin həyata keçirdiyi vərəm əleyhinə tədbirlər hansılardır?

  Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. 1988 в кн: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988

Sual № 57

Hal-hazırda vərəmdən daha çox kimlər qorunmalıdırlar?

  Ədəbiyyat: Э.А.Степанова с соавт. Материнство туберкулез в кн: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999

Sual № 58

Epidemioloji cəhətdən gərgin vəziyyət zamanı vərəmlə xəstələnmək təhlükəsi kimlərdə daha çox müşahidə olunurr?

  Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988

Sual № 59

Hal- hazırda epidemioloji nəzərdən vərəmli xəstələrdən hansı daha çox təhlükəlidir?

  Ədəbiyyat: Д.Ж.Крофтон. Клиника туберкулеза 1996

Sual № 60

Vərəmlə yoluxmuş əhali kateqoriyasına hansılar aid deyil?

  Ədəbiyyat: А.И.Одинчова., В.П. Сокуров. Ранный период первичный туберкулезный инфекции в кн.: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×