Ftiziatriya

1.089 elementdən 61-80 arası göstərilir.

Sual № 61

Bakteriya ifraz edən ilə kontakt zamanı daha çox kimlər xəstələnir?

  Ədəbiyyat: М.С.Греймер. Организация противотуберкулезной службы и диспансеризации детского населения в кн.: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999

Sual № 62

Vərəm keçirmiş insanlarda “superinfeksiya” nəticəsində xəstələnmə hansı halda daha tez baş verir?

  Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988

Sual № 63

“Endogen reinfeksiya”ya hansılar aiddir?

  Ədəbiyyat: Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004.

Sual № 64

Hansı yaş qrupu üçün ekzogen reinfeksiya daha təhlükəlidir?

  Ədəbiyyat: М.И.Перелман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 1990

Sual № 65

Vərəmlə xəstələnmə üçün risk qrupu aşağıdakılardan hansılar sayılmır?

  Ədəbiyyat: Д.Ж.Крофтон. Клиника туберкулеза 1996

Sual № 66

Əvəllər vərəm keçirmiş, rentgenoloji qalıq əlamətləri olan adamlarda vərəmlə xəstələnmə ehtimalı sağlam adamlara nisbətən neçə dəfə yüksəkdir?

  Ədəbiyyat: М.С.Греймер. Организация противотуберкулезной службы и диспансеризации детского населения в кн.: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999

Sual № 67

Poliklinikaya müraciət edən xəstələr vərəmə görə neçə qrupa bölünürlər?

  Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез XXI века. Москва «Медицина» 2000

Sual № 68

ÜST kriteriyalarına görə vərəm xəstələrinə kimlər aid olunur?

  Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза: рекомендации для национальных программ ВОЗ. Второе издание 1998,

Sual № 69

Yeniyetmələrdə vərəmin aşkar olunma metodları hansılardır?

  Ədəbiyyat: М.И.Перелман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 1990

Sual № 70

KJB vaksinasiya və revaksinasiya kimlər tərəfindən həyata keçirilir?

  Ədəbiyyat: М.И.Перелман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 1990

Sual № 71

Kütləvi tuberkulindiaqnostikanın aparılması kimlər tərəfindən həyata keçirilir?

  Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. 1988 в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988

Sual № 72

Sadalananlardan uşaq və yeniyetmələrin vərəm əleyhinə stasionarının əsas vəzifələrinə aid olmayan hansıdır?

  Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr. əlavə 3. Bakı 2001;

Sual № 73

Ftiziatrın öz işində istifadə etdiyi əsas epidemioloji göstərilcilər hansılardır?

  Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyasını xarakterizə edən əsas göstəricilər və onların təyini metodları (Metodik təlimat). Bakı -1998.

Sual № 74

KJB vaksinasiyası üçün hansı preparat istifadə edilir?

  Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr.əlavə 7. Bakı 2001;

Sual № 75

KJB vaksini hansıdır?

  Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988

Sual № 76

Vaksinasiyanın effektsizlik göstəricisi hansıdır?

  Ədəbiyyat: В.Н. Кривохиж. Специфицеская профилактика и химиопрофилактика

Sual № 77

KJB vaksinasiyası kim tərəfindən aparılmalıdır?

  Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001;

Sual № 78

KJB vaksinasiyasının aparılmasına və keyfiyyətinə kim nəzarət edir?

  Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988

Sual № 79

KJB revaksinasiyanın aparılmasına göstərişlər hansıdır?

  Ədəbiyyat: SSRİ Səhiyyə Nazirliyinin vərəm xəstəliyinin müalicəsi və dispanser müşahidəsinə aid metodik təlimatı tuberkulindiaqnostikanın aparılma təlimatı. Moskva 1974.

Sual № 80

Fəal ağciyər vərəmində destruksiya müşahidə olunarsa mikobakteriyanın tapılma tezliyi aşağıdakılardan hansıdır?

  Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×