Ftiziatriya

1.089 elementdən 81-100 arası göstərilir.

Sual № 81

Şəhərdə fəal vərəm xəstələrinin müalicə olunduğu çarpayılar il ərzində neçə gün işləməlidir?

  Ədəbiyyat: Н.М.Рудой. Задачи противотуберкулезного диспансера в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988

Sual № 82

Kənddə fəal vərəm xəstələrinin müalicə olunduğu çarpayılar il ərzində neçə gün işləməlidir?

  Ədəbiyyat: Н.М.Рудой. Задачи противотуберкулезного диспансера в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988

Sual № 83

Kontaktlar arasında xəstələnmənin illik yol verilmə həddi nə qədərdir?

  Ədəbiyyat: М.И.Перелман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 1990,

Sual № 84

Hansı vərəm ocağı daha təhlükəlidir?

  Ədəbiyyat: М.И.Перелман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 1990,

Sual № 85

Vərəmin aşkaredilməsi üçün aparılan flüoroqrafik müayinənin xüsusi çəkisi hansıdır?

  Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И. Фейгин. Ранные выявление туберкулеза легких Ленинград «Медицина» 1986

Sual № 86

Vərəmin erkən aşkarlanması üçün aparılan tuberkulindiaqnostikanın xüsusi çəkisi hansıdır?

  Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973

Sual № 87

Vərəmin erkən aşkarlanması üçün aparılan mikroskopiyanın xüsus çəkisi hansıdır?

  Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973

Sual № 88

Vərəm xəstəliyinin yoluxucu formalarının aşkarlanması üçün tətbiq olunan metodlar hansılardır?

  Ədəbiyyat: Д.Ж.Крофтон. Клиника туберкулеза 1996

Sual № 89

“0”A dispanser qrupunun optimal səviyyəsi nə qədərdir?

  Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И. Фейгин. Ранные выявление туберкулеза легких Ленинград «Медицина» 1986

Sual № 90

Xəstələrin “0”A dispanser qrupundan III dispanser qrupuna köçürülməsi nəyi göstərir?

  Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И. Фейгин. Ранные выявление туберкулеза легких Ленинград «Медицина» 1986

Sual № 91

I C yarımqrupunda müşahidə olunan xəstələrin orta illik səviyyəsi nə qədərdir?

  Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmrinə 2 saylı əlavə.

Sual № 92

I B dispanser qrupu hansı kontingentin hesabına formalaşır?

  Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin erkən və gecikmiş residivləri Bakı Elm 1998

Sual № 93

Kontaktlar arasında xəstələnmənin intensiv göstəricisi hansıdır?

  Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973

Sual № 94

Vərəm xəstələrinin kontaktları hansı dispanser qrupunda müşahidə olunur?

  Ədəbiyyat: М.И.Перелман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 1990,

Sual № 95

Fibroz kavernoz vərəm zamanı cərrahi müdaxilənin səviyyəsi necə müəyyən olunur?

  Ədəbiyyat: Н.М.Рудой. Задачи противотуберкулезного диспансера в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988

Sual № 96

Naməlum aktivlikli vərəm dəyişikliyi olan uşaqlar hansı dispanser qrupunda müşahidə olunur?

  Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmrinə 1 saylı əlavə.

Sual № 97

I A qrupda müşahidə müddəti necə müəyyən olunur?

  Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmrinə 1 saylı əlavə.

Sual № 98

Tənəffüs orqanlarının aktiv vərəmi olan uşaqların dispanser qeydiyyat qrupu hansıdır?

  Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmrinə 1 saylı əlavə.

Sual № 99

İlkin aktiv ağ ciyərdən kənar vərəmi ilə xəstə olan uşaqların dispanser qeydiyyat qrupu hansıdır?

  Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmrinə 1 saylı əlavə.

Sual № 100

Bakteriya ifrazedici ilə kontakt zamanı vərəmlə daha tez yoluxanlar kimlərdir?

  Ədəbiyyat: Э.А.Степанова с соавт. Материнство и туберкулез в кн: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×