1.089 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1

Vərəm ocağı nədir?

  Ədəbiyyat: А.Г.Хoменко Туберкулез органов дыхания Москва «Медицина» 1988.

Sual № 2

Xəstənin yaşadığı yer hansı halda ən qorxulu vərəm ocağı sayılır?

  Ədəbiyyat: А.Г.Хoменко Туберкулез органов дыхания Москва «Медицина» 1988.

Sual № 3

Xəstəliyin ən çox rast gəlinən yayılma yolları?

  Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988

Sual № 4

Vərəm infeksiyasının ötürülməsinin qarşısının alınmasında və ya bu işdə çətinlik törədən amillər hansılardır?

  Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхание. Москва 1986 г.

Sual № 5

Vərəmə görə qorxulu sayılan əhali qrupu necə təyin olunur?

  Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988

Sual № 6

Vərəmə yoluxma riski yüksək olanlara hansılar aiddir?

  Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999.

Sual № 7

Göstərilən xəstəliklərdən hansı vərəmə görə risk sayılmır?

  Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları. 2003 il.

Sual № 8

Əvvəllər vərəm xəstəliyi keçirmiş və vərəmin rentgenoloji qalıq əlamətləri müşahidə olan şəxslərdə vərəmin fəallaşma riski digər qrup insanlardan nə qədər üstündür?

  Ədəbiyyat: Л.И.Юкелиса. Флюорография лекгих. Ленинград «Медицина» 1988

Sual № 9

Epidemioloji vəziyyətə qiymət vermək üçün hansı göstəricilər mütləqdir?

  Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973

Sual № 10

Vərəmə görə xəstəlik anlayışını aşağıdakılardan hansılar ifadə edir?

  Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988

Sual № 11

Vərəmdən ölüm göstəricisinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

  Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973

Sual № 12

Xəstələnmənin və xəstəliyin yayılmasının qarşısının alınması nədən asılıdır

  Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999.

Sual № 13

Kontingentin abasilləşməsi göstəricisi hansıdır?

  Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyasını xarakterizə edən əsas göstəricilər və onların təyini metodları (Metodik təlimat). Bakı -1998.

Sual № 14

Vərəmlə xəstələnmə göstəricisi hansıdır?

  Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyasını xarakterizə edən əsas göstəricilər və onların təyini metodları (Metodik təlimat). Bakı -1998.

Sual № 15

Vərəmdən kliniki sağalma necə hesablanır?

  Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999

Sual № 16

Yaşlı əhali qrupları arasında vərəm ən çox hansı halda aşkarlanır?

  Ədəbiyyat: Л.И.Юкелиса. Флюорография лекгих. Ленинград «Медицина» 1988

Sual № 17

Uşaqlar arasında vərəmin aşkarlanmasının əsas metodları hansılardır?

  Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999

Sual № 18

Yeniyetmələr arasında vərəmin aşkarlanmasının aparıcı metodu hansılardır?

  Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988

Sual № 19

Uşaqlar arasında kütləvi tuberkulindiaqnostika necə aparılmalıdır?

  Ədəbiyyat: Tuberkulin sınağının tətbiqi üzrə təlimat. Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə tədbirlərin təkmilləşdirilməsi barədə əmr № 133 09 oktyabr 2003.

Sual № 20

Yeniyetmələr arasında flüoroqrafik müayinə necə aparılmalıdır?

  Ədəbiyyat: Л.И.Юкелиса. Флюорография лекгих. Ленинград «Медицина» 1988
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×