Terapiya

1.870 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1

Ağciyərlərin diffuz xəstəlikləri zamanı hansı rentgenoloji müayinə üsulu daha informativdir?

  Ədəbiyyat:: Под ред. А.Г. Чучалина. «Пульмонология: национальное руководство» 2009г.Y.Efendiyev

Sual № 2

Daha çox iri bronxların selikli qişasının zədələnməsi (traxeobronxit) ilə keçən kəskin bronxitin I mərhələsində (bəlğəm əmələ gələnə qədər) hansı qrup dərman preparatlarının təyin edilməsi məsləhət görülmür?

  Ədəbiyyat: В. А. Остапенко, В. А. Ахмедов, Е. Е. Баженов, Н. Е. Волковская. «Лечение болезней легких» 2005 г.

Sual № 3

Daha çox iri bronxların selikli qişasının zədələnməsi (traxeobronxit) ilə keçən kəskin bronxitin II mərhələsində (bəlğəm ifrazı başlandıqdan sonra) hansı qrup dərman preparatları təyin olunmur?

  Ədəbiyyat: В. А. Остапенко, В. А. Ахмедов, Е. Е. Баженов, Н. Е. Волковская. «Лечение болезней легких» 2005 г.

Sual № 4

Kəskin bronxit zamanı hansı halın mövcudluğu dərhal antibakterial terapiyanın keçirilməsinə göstəriş deyil?

  Ədəbiyyat: В. А. Остапенко, В. А. Ахмедов, Е. Е. Баженов, Н. Е. Волковская. «Лечение болезней легких» 2005 г.

Sual № 5

Xırda bronxların selikli qişasının zədələnməsi ilə müşayiət olunan xroniki bronxitin aparıcı simptomu hansıdır?

  Ədəbiyyat:: Г. В. Трубников. «Руководство по клинической пульмонологии» 2001г.

Sual № 6

Bronxial astma aşağıdakılardan hansı ilə müəyyən edilir?

  Ədəbiyyat: Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009г.

Sual № 7

Bronx ağacının reseptorlarına təsir edən və ən az əlavə təsir verən bronxospazmı aradan götürən xolinolitik hansıdır?

  Ədəbiyyat: В. А. Остапенко, В. А. Ахмедов, Е. Е. Баженов, Н. Е. Волковская. «Лечение болезней легких» 2005 г.

Sual № 8

Uzun təsir müddətli metilksantin qrupuna aid bronx genişləndirici preparat hansıdır?

  Ədəbiyyat:: В. А. Остапенко, В. А. Ахмедов, Е. Е. Баженов, Н. Е. Волковская. «Лечение болезней легких» 2005 г.

Sual № 9

Bronxial astmanın müalicəsində istifadə olunan əsas dərman preparatlarına hansı aid deyil?

  Ədəbiyyat: В. А. Остапенко, В. А. Ахмедов, Е. Е. Баженов, Н. Е. Волковская. «Лечение болезней легких» 2005 г.

Sual № 10

Salbutamol (ventolin) bronxları hansı yolla genişləndirir?

  Ədəbiyyat: В. А. Остапенко, В. А. Ахмедов, Е. Е. Баженов, Н. Е. Волковская. «Лечение болезней легких» 2005 г.

Sual № 11

Astmatik statusun I mərhələdən II mərhələyə keçməsini göstərən əsas klinik əlamət hansıdır?

  Ədəbiyyat:: Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009г.

Sual № 12

Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın törədiciləri adətən hansıdır?

  Ədəbiyyat: Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009г.

Sual № 13

Qazanılmış immun defisiti sindromu olan xəstələrdə pnevmoniya törədicisi hansı ola bilər?

  Ədəbiyyat: Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009г.

Sual № 14

Mikoplazmalı pnevmoniya zamanı nə təyin etmək lazımdır?

  Ədəbiyyat: В. А. Остапенко, В. А. Ахмедов, Е. Е. Баженов, Н. Е. Волковская. «Лечение болезней легких» 2005 г.

Sual № 15

Pnevmoniyanın antibiotiklərlə müalicəsi nə vaxt dayandırılır?

  Ədəbiyyat: В. А. Остапенко, В. А. Ахмедов, Е. Е. Баженов, Н. Е. Волковская. «Лечение болезней легких» 2005 г.

Sual № 16

Aşağıdakılardan hansı ağciyər xərçənginə şərait yaradır?

  Ədəbiyyat: Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009г.

Sual № 17

Ağciyər xərçəngi çox vaxt aşağıdakılardan birindən əziyyət çəkən xəstələrdə müşahidə olunur?

  Ədəbiyyat: Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009г.

Sual № 18

40 yaşından yuxarı kişilərdə ağciyərlərdə simptomsuz kölgəliklərin əmələ gəlməsi zamanı həkim ilk növbədə hansı xəstəliyi istisna etməlidir?

  Ədəbiyyat: Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009г.

Sual № 19

Vezikulyar tənəffüs nə vaxt eşidilir?

  Ədəbiyyat: А. Н. Окороков. «Диагностика болезней внутренних органов» 2001г.

Sual № 20

Bronxial tənəffüs nə vaxt eşidilir?

  Ədəbiyyat:: А. Л. Гребенев. «Пропедевтика внутренних болезней» 2001г.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×