Terapiya

1.870 elementdən 21-40 arası göstərilir.

Sual № 21

Amforik tənəffüs nə zaman müşahidə olunur?

  Ədəbiyyat:: А. Л. Гребенев. «Пропедевтика внутренних болезней» 2001 г.

Sual № 22

“Auqmentin” preparatının tərkibi nədir?

  Ədəbiyyat: А. Н. Окороков. «Лечение болезней внутренних органов» 2000г.

Sual № 23

İrinli xoşa gəlməz iyi olan bəlğəm hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

  Ədəbiyyat:: А.Н. Окороков. «Диагностика болезней внутренних органов» 2001 г.

Sual № 24

Bəlğəmdə elastiki liflər hansı xəstəliklər zamanı aşkar edilir?

  Ədəbiyyat: А. Н. Окороков. «Диагностика болезней внутренних органов» 2001 г.

Sual № 25

Ağır gedişli ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi zamanı aşagıdakilardan hansı müşahidə edilmir?

  Ədəbiyyat: ―Ağ ciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi üzrə klinik protokol.‖ Bakı. 2008

Sual № 26

Ev şəraitində eksudativ plevrit diaqnozu müəyyən olunmuş, lakin etiologiyası tam aydınlaşdırılmayıb, xəstənin ümumi vəziyyəti nisbi kafidir. Sizin taktikanız nədən ibarətdir?

  Ədəbiyyat: Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009 г.

Sual № 27

Aşağıdakılardan hansı ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyinin müalicəsinin məqsədlərinə aid deyil?

  Ədəbiyyat: ―Ağ ciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi üzrə klinik protokol.‖ Bakı. 2008

Sual № 28

Ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyinin müalicəsində istifadə olunan qısamüddətli β2-aqonistlərə hansı aid deyil?

  Ədəbiyyat: ―Ağ ciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi üzrə klinik protokol.‖ Bakı. 2008

Sual № 29

Xəstəxanadan kənar pnevmoniya xəstəliyinin diaqnozu qoyulması üçün simptomların başlanmasından neçə gün əvvəl pasiyentin xəstəxanada olmaması şərtdir?

  Ədəbiyyat: ― Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol.― Bakı. 2008

Sual № 30

Plevra boşluğuna mayenin evakuasiyasından sonra təkrar tez yığılması hansı xəstəlik üçün xarakterik əlamət sayılır?

  Ədəbiyyat: Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009 г.

Sual № 31

Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın müalicəsi zamanı antibakterial müalicənin müddəti minimum neçə gün tövsiyyə edilir?

  Ədəbiyyat: ― Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol.― Bakı. 2008

Sual № 32

Aşağıdakı klinik formalardan hansı birincili vərəmə aiddir?

  Ədəbiyyat: Перельман М. И., Корякин В. А. «Туберкулез» 1990 г.

Sual № 33

Aşağıdakılardan hansı yüngül gedişli kəskin respirator infeksiyaların və qripin müalicəsində əsas rol oynamır?

  Ədəbiyyat: ―Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə klinik proyokol‖, Bakı 2008

Sual № 34

Kəskin respirator infeksiyaların müalicəsində antibiotiklər nə zaman təyin olunur?

  Ədəbiyyat: ―Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə klinik proyokol‖, Bakı 2008

Sual № 35

Aşağıdakı hansı dərman bilavasitə virus əleyhinə təsir göstərmir?

  Ədəbiyyat: ―Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə klinik protokol‖, Bakı 2008

Sual № 36

Hansı auskultativ dəyişikliklər pnevmoniya üçün xarakterik deyil?

  Ədəbiyyat: ― Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol.― Bakı. 2008

Sual № 37

Nazokomial pnevmoniya nə deməkdir?

  Ədəbiyyat: ― Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol.― Bakı. 2008

Sual № 38

Pnevmoniya üçün əsas diaqnostik müayinələr hansılardır?

  Ədəbiyyat: ― Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol.― Bakı. 2008

Sual № 39

Hаnsı simptom (lar) pnevmoniya üçün xarakter deyil?

  Ədəbiyyat: ― Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol.― Bakı. 2008

Sual № 40

Vərəmlə pnevmoniyanın differensasiyasında hansı müayinə daha vacibdir?

  Ədəbiyyat: ― Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol.― Bakı. 2008
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×