Terapiya

1.870 elementdən 41-60 arası göstərilir.

Sual № 41

Hansı müalicə prinsipi pnevmoniyada tövsiyyə olunmur?

  Ədəbiyyat: ― Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol.― Bakı. 2008

Sual № 42

Pnevmoniyanın müalicəsində antibiotiklərin ilkin təyini adətən necə olur?

  Ədəbiyyat: ― Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol.― Bakı. 2008

Sual № 43

Əvvəl sağlam olmuş və Streptococcus pneumoniae qarşı rezistentlik riski olmayan pasiyentlərə hansı qrup antibiotiklərin təyini tövsiyə olunur?

  Ədəbiyyat: ― Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol.― Bakı. 2008

Sual № 44

Аğırlaşmamış pnevmoniyalarda müalicədən neçə gün sonra təkrar rentgenoloji və laborator (qanın ümumi analizi) müayinə aparılmalıdır?

  Ədəbiyyat: ― Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol.― Bakı. 2008

Sual № 45

Xəstəxanadan kənar yoluxmuş metisillin-rezistentli Staphylococcus aureus infeksiyası zamanı hansı qrup antibiotiklər daha effektivdir?

  Ədəbiyyat: ― Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol.― Bakı. 2008

Sual № 46

Pseudomonas (göy irin verici çöplər) infeksiyası zamanı antibiotiklərin hansı kombinasiyası istifadəsi istifadəsi tövsiyyə edilmir?

  Ədəbiyyat: ― Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol.― Bakı. 2008

Sual № 47

Pnevmosist pnevmoniyası zamanı hansı preparatların istifadəsi tövsiyyə olunur?

  Ədəbiyyat: Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009 г.

Sual № 48

Aspergillyoz xəstəliyinin törədicisi hansı qrup mikroorqanizmlərə aiddir?

  Ədəbiyyat: Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009 г.

Sual № 49

Aspergilyozun müalicəsində hansı preparat effektlidir?

  Ədəbiyyat: Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009 г.

Sual № 50

Kəskin obliterəedici bronxitlərdə əsas etioloji faktor hansıdır?

  Ədəbiyyat: Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009 г.

Sual № 51

Obliterəedici bronxiollitlərin diaqnostikasında daha dəqiq məlumat verən müayinə üsulu hansıdır?

  Ədəbiyyat: Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009 г.

Sual № 52

Ağciyər arteriyasının tromboemboliyası üçün əsas risk faktorlarına hansı aid deyil?

  Ədəbiyyat: Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009 г.

Sual № 53

Ağciyər arteriyasının tromboemboliyasını yaradan tromb 85% qədər hallarda hansı istiqamətdən gəlir?

  Ədəbiyyat: Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009 г.

Sual № 54

Ağciyər arteriyasının tromboemboliyasının əsas və daha tez-tez rast gəlinən klinik təzahürləri hansılardır?

  Ədəbiyyat: Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009 г.

Sual № 55

Ağciyər arteriyasının tromboemboliyası zamanı baş verən qanhayxırmanın müalicəsində hansı preparatın istifadəsi tövsiyyə olunmur?

  Ədəbiyyat:: А. Н. Окороков. «Лечение болезней внутренних органов» 2000г.

Sual № 56

Ağ ciyər arteriyasının tromboemboliyası zamanı hansı pnevmoniya yarana bilər?

  Ədəbiyyat:: Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009 г.

Sual № 57

Bronxial astmalı xəstələrdə adətən hansı əlamət müşahidə olunmur?

  Ədəbiyyat:‖Bronxial astma üzrə klinik tövsiyələr‖. Bakı, 2008

Sual № 58

Bronxial astmaya şübhə olduqda hansı ilkin diaqnostik müayinədən istifadə edilməlidir?

  Ədəbiyyat::‖Bronxial astma üzrə klinik tövsiyələr‖. Bakı, 2008

Sual № 59

Bronxial astmanın tutması zamanı ilk yardım kimi hansı qrup dərmanlardan istifadə etmək lazımdır?

  Ədəbiyyat:‖Bronxial astma üzrə klinik tövsiyələr‖. Bakı, 2008

Sual № 60

Bronxların hiperreaktivliyini və obstruksiyanı təyin edən müayinə hansıdır?

  Ədəbiyyat:‖Bronxial astma üzrə klinik tövsiyələr‖. Bakı, 2008
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×