Terapiya

1.870 elementdən 61-80 arası göstərilir.

Sual № 61

Bronxial astmaya nəzarət edən əsas dərmanlar hansılardır?

  Ədəbiyyat:‖Bronxial astma üzrə klinik tövsiyələr‖. Bakı, 2008

Sual № 62

Astmanın müalicəsində dərman vasitələrinin hansı qəbul formasına üstünlük verilir?

  Ədəbiyyat:‖Bronxial astma üzrə klinik tövsiyələr‖. Bakı, 2008

Sual № 63

Astmanın müalicəsində hansı dərman preparatlarının istifadəsi tövsiyyə olunmur?

  Ədəbiyyat:‖Bronxial astma üzrə klinik tövsiyələr‖. Bakı, 2008

Sual № 64

Astmanın ağır kəskinləşməsi zamanı auskultasiyada xırıltı eşidilmədikdə hansı tədbir görülməlidir?

  Ədəbiyyat:‖Bronxial astma üzrə klinik tövsiyələr‖. Bakı, 2008

Sual № 65

Astma tutmaları hansı təxirəsalınmaz müalicə tələb edir?

  Ədəbiyyat:‖Bronxial astma üzrə klinik tövsiyələr‖. Bakı, 2008 10.12.2018 Almaz Hacıyeva

Sual № 66

Ağciyər ödeminə hansı aid deyil?

  Ədəbiyyat: Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009 г.

Sual № 67

Ağciyər ödeminin müalicəsində ən effektiv diuretik hansıdır?

  Ədəbiyyat: Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009 г.

Sual № 68

İdiopatik ağciyər fibrozunun müalicəsində istifadə edilən dərmanlar hansılardır?

  Ədəbiyyat: Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009 г.

Sual № 69

Ağciyərlərin interstisial xəstəliklərində antioksidant terapiya məqsədilə nə istifadə olunur?

  Ədəbiyyat: Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009 г.

Sual № 70

Bronxial astmanın müalicəsində oksigen nə vaxt təyin edilir?

  Ədəbiyyat: Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009 г.

Sual № 71

Əl barmaqlarının “nağara çubuqları”na bənzər deformasiyası hansı xəstəliklər zamanı rast gəlinir?

  Ədəbiyyat:: Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009 г.

Sual № 72

Qeyri - spesifik interstisial pnevmoniyaların əsas rentgenoloji əlaməti hansıdır?

  Ədəbiyyat:: Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009 г.

Sual № 73

Qırmızı qurdeşənəyi zamanı adətən hansı tip ağciyər zədələnməsi müşahidə olunmur?

  Ədəbiyyat: Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009 г.

Sual № 74

Sarkoidoz zamanı hansı orqanlar zədələnə bilər?

  Ədəbiyyat: Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009 г.

Sual № 75

Sarkoidoz xəstəliyinin sinonimi hansıdır?

  Ədəbiyyat:: Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009 г.

Sual № 76

Sarkoidoz hansı qrup xəstəliklərə aiddir?

  Ədəbiyyat:: Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009 г.

Sual № 77

Sarkoidoz xəstəliyinin I - ci mərhələsi hansı dəyişikliklərlə xarakterizə olunur?

  Ədəbiyyat:: Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009 г.

Sual № 78

Sarkoidoz xəstəliyinin II - ci mərhələsi hansı dəyişikliklərlə xarakterizə olunur?

  Ədəbiyyat:: Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009 г.

Sual № 79

Sarkoidoz xəstəliyinin III - cü mərhələsi hansı dəyişikliklərlə xarakterizə olunur?

  Ədəbiyyat: Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009 г.

Sual № 80

Sarkoidoz xəstəliyinin IV - cü mərhələsi hansı dəyişikliklərlə xarakterizə olunur?

  Ədəbiyyat: Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009 г.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×