Gigiyena

1.102 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1

Süddə olan zülalının fərqləndirici xüsusiyyəti hansı mineral maddənin birləşməsi ilə bağlıdır?

  Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

Sual № 2

4 ayından yuxarı olan körpələrin orqanizminin hansı mineral maddəyə olan tələbatını süd tam ödəyə bilmir?

  Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

Sual № 3

Südün bakterisid xassələrinin təsirinin davamlılığı əsasənnədən asılıdır?

  Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

Sual № 4

Süd istehsalında gigiyenik cəhətdən hansı əsas göstəricisinə nəzarət olmalıdır?

  Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

Sual № 5

Pasterilizə olunmuş südün qəbulundan sonra hansı xəstəlik əmələ gələ bilər?

  Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

Sual № 6

Süddə hansı mineral maddə azdır?

  Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

Sual № 7

Ət hansı qida maddəsinin mənbəyi sayılmır?

  Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

Sual № 8

Təzə ətin qida dəyəri nədən asılıdır?

  Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

Sual № 9

Hansı helmintoz zamanı ət texniki utilizasiya prosesinə məruz qalır?

  Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

Sual № 10

Trixinellyozla yoluxmuş ətin gigiyenik rəyi necə olmalıdır?

  Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

Sual № 11

Tərkibində hansı maddənin artıq olduğuna görə bişmiş kolbasalar xüsusən tez xarab olan ərzaqlara aiddirlər?

  Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

Sual № 12

Bişmiş kolbasaların tərkibində nitritlərin miqdarı neçə mq/kq-dan artıq olmamalıdır?

  Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

Sual № 13

Qarayara ilə yoluxmuş heyvanların ətinə dair hansı gigiyenik rəy verilir?

  Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

Sual № 14

Dabaqla xəstələnmiş heyvanların ətinə dair hansı gigiyenik rəy verilir?

  Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

Sual № 15

Balığın spesifik zülalı hansıdır?

  Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

Sual № 16

Duzlu balığın qüsurlarının əlaməti hansıdır?

  Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

Sual № 17

Kolbasa məhsullarının termik emalının effektivliyinə nəzarət zamanı hansı göstəricinin yoxlanılması vacıbdir?

  Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

Sual № 18

Dövlət standartına uyğun +2-dən +6 oC-dək temperatur şəraitində adi qablaşdırmada əla növ bişmiş kolbasaların yararlılıq müddəti neçə saat olur?

  Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

Sual № 19

Balığın orqanoleptik xüsusiyyətinin yoxlanılmasından ötrü “ bıçaq” və ya "məftil” alətindən istifadə olunması hansı göstəricinin təyin edilməsi üçün məqsədəuyğundur?

  Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

Sual № 20

Difillobotriozun profilaktikası zamanı radikal tədbir hansıdır?

  Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×