Mikrobiologiya

1.165 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1

Azərbaycan Respublikasında bakterioloji xidmətin əsasları nədən ibarətdir?

  В.Д. Тимаков «Микробиология», 1983г.

Sual № 2

Müasir dövrdə səhiyyənin inkişafının optimal yolu hansıdır?

  В.Д. Тимаков «Микробиология», 1983г.

Sual № 3

Həkim vəzifəsi haqqında olan elm – deontologiyanın mahiyyəti nədən ibarətdir?

  В.Д. Тимаков «Микробиология», 1983г.

Sual № 4

Həkim etikası və deontologiya əsasına hansı kriteriya daxil deyil?

  В.Д. Тимаков «Микробиология», 1983г.

Sual № 5

Rənglənmənin hansı üsulu ilə kapsulalar аşkar olunur?

  В.Д. Тимаков «Микробиология», 1983г.

Sual № 6

Bakteriyaların hərəkətliliyi nə ilə təmin olunur?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 7

Spor əmələgətirmə zamanı sintez olunan dipikalino turşusu harada toplanır?

  В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.

Sual № 8

Hansı şərt spor əmələgətirmə üçün əlverişlidir?

  В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.

Sual № 9

Volyutin dənələri hansı funksiyaları yerinə yetirirlər?

  В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.

Sual № 10

Fimbriyalar hansı funksiyaları yerinə yetirirlər?

  В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.

Sual № 11

Aşağıdakılardan hansılar sitoplazmatik membranın əsas funksiyalarına aiddir?

  В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.

Sual № 12

Cinsi xovlar hansı funksiyaları yerinə yetirirlər?

  В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.

Sual № 13

Sporların əmələ gəlməsi zamanı hansı fizioloji proseslər baş verir?

  В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.

Sual № 14

Bakteriyaların sporları hansı və neçə tipə bölünür?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 15

Qram-mənfi bakteriyaların hüceyrə divarının əsas struktur elementləri hansıdır?

  В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.

Sual № 16

Qram-müsbət bakteriyaların hüceyrə divarının əsas struktur elementləri hansıdır?

  В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.

Sual № 17

Qram-müsbət bakteriyaların hüceyrə divarına xas olmayan əlamət hansıdır?

  В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.

Sual № 18

Qram-mənfi bakteriyaların hüceyrə divarına nə xas deyil?

  В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.

Sual № 19

Bakterial hüceyrənin hansı xarici strukturları əsasdır?

  В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.

Sual № 20

Bakterial hüceyrənin əsas daxili strukturları hansılardır?

  В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×