Mikrobiologiya

1.165 elementdən 21-40 arası göstərilir.

Sual № 21

Bakterial hüceyrənin nukleoidini nə xarakterizə edir?

  В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.

Sual № 22

Bakterial hüceyrələrin ribosomları hansı proseslərdə iştirak etmirlər?

  В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.

Sual № 23

Zülalın sintezində transkripsiya rolunu hansı maddə yerinə yetirir?

  В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.

Sual № 24

Aşağıdakı birləşmələrdən hansı RNT və DNT-nın arasındaki fərqə təsir göstərmir?

  В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.

Sual № 25

Sitoplazmatik membranın törəməsi olan bakteriyaların mezosomları hansı prosesdə iştirak etmirlər?

  В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.

Sual № 26

Sitoplazmatik membranın əsas funksiyalarına hansı aid deyil?

  В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.

Sual № 27

Bakteriyaların mezosomları hansı proseslərdə iştirak etmirlər?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 28

Aşağıdakılardan hansı nuklein turşularının əsas komponentlərinə aid deyil?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 29

Zülalın sintezi zamanı transkripsiya rolunu aşağıdakılardan hansı yerinə yetirir?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 30

Vərəm mikobakteriyaları hansı üsulla rənglənirlər?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 31

Mikrobların spor olmayan formalarının sterilizasiyası-pasterizasiya rejimi hansıdır?

  Ф.К.Черкес «Руководство к практическим занятиям по микробиологическим исследованиям»,Москва,1988г.

Sual № 32

Sterilizasiya üsulu ilə nəyi məhv edirlər?

  Ф.К.Черкес «Руководство к практическим занятиям по микробиологическим исследованиям»,Москва,1988г.

Sual № 33

Sterilizasiyanın kimyəvi metodunda aşağıdakılardan hansı istifadə edilir?

  Ф.К.Черкес «Руководство к практическим занятиям по микробиологическим исследованиям»,Москва,1988г.

Sual № 34

Axar hava sterilizasiyası zamanı hansı aparat istifadə edilir?

  Ф.К.Черкес «Руководство к практическим занятиям по микробиологическим исследованиям»,Москва,1988г.

Sual № 35

Axar hava sterilizasiyası ilə hansı material sterilizasiya olunur?

  Ф.К.Черкес «Руководство к практическим занятиям по микробиологическим исследованиям»,Москва,1988г.

Sual № 36

Tibbi ləvazimatların sterilizasiyası hansı tədbirlərdən sonra aparılır?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 37

DNT-nin tərkibinə hansı maddələr daxildir?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 38

RNT-nin tərkibinə hansılar daxildir?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 39

Mendel qanunlarına əsasən nişanələrin irsiliyinə iki anlayış daxildir:genotipik və fenotipik.Fenotipik anlayışa hansılar daxildir?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 40

Mutasiyaların mexanizmini hansı göstəriciyə görə təsnif etmirlər?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×