Mikrobiologiya

1.165 elementdən 41-60 arası göstərilir.

Sual № 41

Genetik mutasiyalar hansı hallarda əmələ gəlmir?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 42

Bakteriofaqların nukleokapsidinin 5 morfoloji tiplərindən hansı tip həm RNT həm də DNT-təpkiblidir?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 43

Kimyəvi quruluşuna görə bakteriofaqların virionları nədən ibarət deyil?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 44

Faqın dəyişməsi zamanı nə baş vermir?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 45

Bakteriyafaqların ayrılması üçün bir neçə üsuldan hansı ən dəqiqdir?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 46

Praktiki cəhətdən bakteriofaqlar hansı məqsədlə istifadə olunur?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 47

Adsorbsiya prosesinə təsir göstərməyən amillər hansıdır?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 48

Bakteriyaların taksonomik təsnifatında bir sıra bakteriyalarda hansı əlamətin təyini mütləq deyil?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 49

Bakteriyaların taksonomiyasının əsası nədir?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 50

Mikroorqanizmlərin rənqlənməsi üçün hansı üsul ən çox istifadə olunur?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 51

Mikroorqanizmlərin rənglənməsi üçün ən çox hansı boyalardan istifadə olunur?.

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 52

Tibbi bakteriologiyada lyumisent mikroskopiyanın əsas üsulu hansıdır?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 53

Mikroorqanizmlərin aşkarı üçün hansı qidalı mühitlər istifadə olunur?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 54

Qidalı mühitlərin sterilizasiya üsullardan ən geniş yayılan üsul hansıdır?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 55

Praktiki laboratoriyalarda heyvanların yoluxdurulması zamanı daha geniş istifadə olunan üsullar hansılardır ?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 56

Mikroorqanizmlərin aşkarı üçün aşağıdakılardan hansılar ən vacib sayılır?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 57

Patogen bakteriyaların arasında ən geniş yayılanlar hansılardır?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 58

Kultivasiya temperaturuna görə patogen bakteriyalar hansı qruplara bölünür ?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 59

Antibiotiklərin qəbul edilmiş təsnifatı nəyə əsaslanır?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 60

Bakteriyaların hüceyrə divarının sintezinin inqibitorları kimi hansı antibiotiklər sayılır?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×