Mikrobiologiya

1.165 elementdən 61-80 arası göstərilir.

Sual № 61

Praktiki laboratoriyalarda antibiotiklərə qarşı mikroorqanizmlərin həssaslığının təyini üçün ən geniş istifadə olunan hansı üsuldur?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 62

Aqarda diffuziya üsulu ilə antibiotiklərə qarşı streptokokkların həssaslığının təyinihansı mühitdə aparılır?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 63

Sporlar hansı üsulla rənglənir?

  Ф.К.Черкес «Руководство к практическим занятиям по микробиологическим исследованиям»,Москва,1988г.

Sual № 64

Vezuvin hansı boyalara aiddir?

  Ф.К.Черкес «Руководство к практическим занятиям по микробиологическим исследованиям»,Москва,1988г.

Sual № 65

Odluğun üstündə olan fiksasiya hansı növlərə aiddir?

  Ф.К.Черкес «Руководство к практическим занятиям по микробиологическим исследованиям»,Москва,1988г.

Sual № 66

Yaxmalar-izlər hansı materialdan hazırlanır?

  Ф.К.Черкес «Руководство к практическим занятиям по микробиологическим исследованиям»,Москва,1988г.

Sual № 67

Nikiforov qarışığında olan fiksasiya hansı növə aiddir?

  Ф.К.Черкес «Руководство к практическим занятиям по микробиологическим исследованиям»,Москва,1988г.

Sual № 68

Qram-müsbət bakteriyalar yaxmalarda hansı rəngdə görünür?

  Ф.К.Черкес «Руководство к практическим занятиям по микробиологическим исследованиям»,Москва,1988г.

Sual № 69

Yaxmalarda olan kapsulalar hansı üsulla rənglənir?

  Ф.К.Черкес «Руководство к практическим занятиям по микробиологическим исследованиям»,Москва,1988г.

Sual № 70

Mikroorqanizmlərin fiksasiyası nə üçün lazımdır?

  Ф.К.Черкес «Руководство к практическим занятиям по микробиологическим исследованиям»,Москва,1988г.

Sual № 71

Mikroorqanizmlər üçün ən optimal pH hansıdır?

  Ф.К.Черкес «Руководство к практическим занятиям по микробиологическим исследованиям»,Москва,1988г.

Sual № 72

Mikroorqanizmlərin yanaşı yaşamağının növlərindən hansı hər biri üçün əlverişlidir?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 73

Bakteriyaların hüceyrə divarının aşağıdakı strukturlarından hansı bakteriyaların hüceyrə səthinə birləşməsinə imkan yaradır?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 74

Sadə qidalı mühitlər nə üçün istifadə olunur?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 75

Aşağıdakı agentlərdən hansı dezinfektant kimi istifadə olunur?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 76

Preparatlardan hansı sistem mikozların terapiyasında daha geniş istifadə olunur?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 77

Preparatlardan hansı anaerob mikroorqanizmlərin artmasını dayandırır?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 78

“Bakteriofaq” termini hansı mikroorqanizmlərə aiddir?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 79

Faqlar neçə qrupa bölünür?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 80

Virulent faqın bakteriyalarla qarşılıqlı təsiri prosesi neçə mərhələdən ibarətdir?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×