Mikrobiologiya

1.165 elementdən 81-100 arası göstərilir.

Sual № 81

Faqın morfogenezi hansı mərhələdə baş verir ?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 82

Alınma üsullarına görə antibiotiklər neçə qrupa bölünürlər?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 83

Antimikrob təsir mexanizminə görə antibiotiklər neçə qrupa bölünürlər?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 84

Ağız boşluğunda hansı mikroblar daha geniş yayılıb?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 85

Parazitlilik nədir?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 86

Mikrobun hüceyrələrdə adsorbsiya qabiliyyəti nədir?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 87

Toksinlərin aktiv mərkəzi hansı maddələrdən ibarətdir?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 88

Neçə növ ekzotoksin vardır?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 89

Mikrobların virulentliyi nəyi xarakterizə edir?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 90

Prodromal dövr nədir?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 91

İnsanın,bakteriyaların və göbələk hüceyrələrinin müqayisəli xarakteristikasında bu müddəalarından hansı daha düzgündür?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 92

Ekzotoksinlərə qarşı mübarizədə əsas maddələr hansıdır?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 93

Antibakterial immunitetdə anticisimlərin əsas funksiyası hansıdır?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 94

Aşağıdakı bakterial komponentlərdən hansı spesifik antigenə malikdir?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 95

Qram-mənfi bakteriyaların rənglənməsi daha çox nə ilə əlaqədardır?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 96

Hansı preparat bakterial RNT-polimerazanı ingibə edir?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 97

Hansı preparatlar peptidoqlikanın inhibitorlarıdır?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 98

Hansı preparatlar fol turşuların sintezinin inhibitorlarıdır?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.

Sual № 99

Bakteriemiyanın diaqnostikası zamanı ən optimal üsul hansı sayılır?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Sual № 100

Bakteriemiyanın və ya septisemiyanın ən xarakterik klinik əlamətləri hansılardır?

  В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×