Psixiatriya

883 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1

Bugünkü gündə şizofreniyanın etiopatogenezində hansı faktorlar əhəmiyyətli hesab olunur?

  Nadir İsmayılov Psixiatriya, Bakı 2004

Sual № 2

Şizofreniyanın daha tez-tez rast gəlinən forması hansıdır?

  Nadir İsmayılov Psixiatriya, Bakı 2004

Sual № 3

Şizofreniya gedişatının hansı növü XBT-10 psixi və davranış pozuntuları təsnifatından çıxarılmışdır?

  Всемирная Организация Здравоохранения, Класс V Международной классификации болезней (10-й пересмотр); Классификация ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ; Клинические описания и указания по диагностике Geneva1992, (пер с англ) Москва 1998 г.

Sual № 4

Şizofreniya simptomlarının təzahürünün azalması fonunda, 2 həftə müddətində depressiya simptomlarının inkişafı zamanı hansı diaqnoz qoyulmalıdır?

  Всемирная Организация Здравоохранения, Класс V Международной классификации болезней (10-й пересмотр); Классификация ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ; Клинические описания и указания по диагностике Geneva1992, (пер с англ) Москва 1998 г.

Sual № 5

Şizofreniyanın sadə forması üçün xarakterik deyil:

  Nadir İsmayılov Psixiatriya, Bakı 2004

Sual № 6

“Şizofreniya” diaqnozunun qoyulması üçün səciyyəvi simptomların qeyd olunması hansı zaman kəsiyində aparılmalıdır?

  Всемирная Организация Здравоохранения, Класс V Международной классификации болезней (10-й пересмотр); Классификация ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ; Клинические описания и указания по диагностике Geneva1992, (пер с англ) Москва 1998 г.

Sual № 7

Sadalananlardan hansı şizotipik pozuntunun diaqnostik əlamətlərinə aid deyil?

  Всемирная Организация Здравоохранения, Класс V Международной классификации болезней (10-й пересмотр); Классификация ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ; Клинические описания и указания по диагностике Geneva1992, (пер с англ) Москва 1998 г.

Sual № 8

22 yaşlı xəstədə psixomotor oyanılıq vəziyyətində stasionara qəbul edilir. Xəstə bildirir ki, o “dahi adamdır” və “xüsusi” biliklərə malik olduğu üçün hansısa adamlar onun düşüncələrinə nəzarət edirlər. Anamnezdən məlum olur ki, xəstənin psixi vəziyyətində dəyişikliklər xarici provokasiyasız qəflətən meydana çıxmışdır. Əhvali-ruhiyyənin xeyli dərcədə yüksəlməsi, coşğun xərəki aktivlik, çox danışma müşahidə olunmuşdur. Hansı diaqnozun qoyulması daha məqsədəuyğundur?

  Г.И. Каплан, Б.Дж. Сэдок Клиническая психиатрия. Перевод с английского. Издательство: Медицина 1999 г

Sual № 9

Sayıqlama pozuntusunun şizofreniyadan əsas fərqi hansıdır?

  Всемирная Организация Здравоохранения, Класс V Международной классификации болезней (10-й пересмотр); Классификация ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ; Клинические описания и указания по диагностике Geneva1992, (пер с англ) Москва 1998 г.

Sual № 10

“Kəskin şizofreniyaya bənzər psixotik pozuntu” diaqnozu hansı halda təyin edilir?

  Всемирная Организация Здравоохранения, Класс V Международной классификации болезней (10-й пересмотр); Классификация ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ; Клинические описания и указания по диагностике Geneva1992, (пер с англ) Москва 1998 г.

Sual № 11

Sadalanan koqnitiv-mnestik pozuntularından şizofreniya üçün hansı xarakterikdir?

  Г.И. Каплан, Б.Дж. Сэдок Клиническая психиатрия. Перевод с английского. Издательство: Медицина 1999 г

Sual № 12

Sadalananlardan hansı şizofreniya üçün (4 A) Blöyler meyarına aid deyil?

  Г.И. Каплан, Б.Дж. Сэдок Клиническая психиатрия. Перевод с английского. Издательство: Медицина 1999 г

Sual № 13

Zəifləmiş meyl sferası sadalanan xəstəliklərdən daha çox hansı üçün xarakterikdir?

  Nadir İsmayılov Psixiatriya, Bakı 2004

Sual № 14

Hansı düşüncə pozuntusu şizofreniyaya daha çox xasdır?

  Nadir İsmayılov Psixiatriya, Bakı 2004

Sual № 15

Şizofreniyadan əziyyət çəkənlərin əkiz olmayan bacı və qardaşlarında bu xəstəliyin rast gəlmə ehtimalı neçə faiz təşkil edir?

  Г.И. Каплан, Б.Дж. Сэдок Клиническая психиатрия. Перевод с английского. Издательство: Медицина 1999 г

Sual № 16

Psixi proseslərin vəhdətinin dağılması aşağıdakılardan hansı üçün xarakterikdir?

  Nadir İsmayılov Psixiatriya, Bakı 2004

Sual № 17

Şizoaffektiv pozuntu diaqnozu o vaxt qoyula bilər ki, affektiv simptomlar:

  Всемирная Организация Здравоохранения, Класс V Международной классификации болезней (10-й пересмотр); Классификация ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ; Клинические описания и указания по диагностике Geneva1992, (пер с англ) Москва 1998 г.

Sual № 18

Aşağıda göstərilənlərdən hansı şizofreniya epidemiologiyasına uyğun gəlmir?

  Nadir İsmayılov Psixiatriya, Bakı 2004

Sual № 19

Şizofreniya zamanı ilkin seçim preparatları hansılardır?

  Г.И. Каплан, Б.Дж. Сэдок Клиническая психиатрия. Перевод с английского. Издательство: Медицина 1999 г

Sual № 20

Aşağıda qeyd olunanlardan hansı şizofreniya formalarına aid deyil?

  Nadir İsmayılov Psixiatriya, Bakı 2004
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×