Qastroentrologiya

1.391 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1

Yaşlı insanlarda qida borusunun uzunluğu təqribən nə qədərdir?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000 г., с.14

Sual № 2

Aşağıdakılardan hansı qida borusunun boyun hissəsinin qanla təchizatında iştirak edir?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000г., с.15

Sual № 3

Qida borusunun divarında hansı qişa yoxdur?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000 г., с.15
Стенка пищевода построена из слизистой оболочки, подслизистой основы, мышечной и адвентициальной оболочек; серозной оболочки у пищевода нет, за исключением его абдоминального отдела.

Sual № 4

Sağlam insanlarda sakit vəziyyətdə aşağı qida borusu sfinkterinin toniki təzyiqi nə qədərdir?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000 г., с.17

Sual № 5

Qida borusunun klirensi dedikdə nə başa düşülür?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000 г., с.17

Sual № 6

Mədənin giriş dəliyi necə adlanır?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000 г., с.19

Sual № 7

Aşağıdakılardan hansı mədənin anatomik təsnifatına daxil deyil?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000 г., с.19

Sual № 8

Mədənin çox hissəsi qarın boşluğunun hansı hissəsində yerləşir?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород,2000 г., с.21

Sual № 9

12-barmaq bağırsaq anatomik olaraq neçə hissədən ibarətdir?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000 г., с.22

Sual № 10

Mədə və 12-barmaq bağırsağın divarında aşağıdakı hansı qişa yoxdur?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород,2000 г., с.24

Sual № 11

Mədə vəziləri mədə divarının hansı qatında aşkarlanır?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород,2000 г., с.25

Sual № 12

Mədə selikli qişasının stroması hansı funksiyanı yerinə yetirir?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород,2000 г., с.25

Sual № 13

Bağırsaq borusunun daxili inervasiyası aşağıdakılardan hansının vasitəsilə baş verir?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000 г., с.25

Sual № 14

Pepsinin təsiri altında mədənin yerinə yetirdiyi əsas funksiya aşağıdakılardan hansıdır?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000 г., с.26

Sual № 15

Mədə sekresiyasının tənzimlənməsində aşağıdakılardan hansı rol oynayır?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000 г., с.26

Sual № 16

Aşağıdakılardan hansı mədənin endokrin hüceyrələrinə aid deyil?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород,2000 г., с.30

Sual № 17

Aşağıdakılardan hansı G- hüceyrələrinə tormozlayıcı təsir göstərir?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000 г., с.33

Sual № 18

G- hüceyrələrinin sayı mədənin hansı hissəsinin selikli qişasında daha çoxdur?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород,2000 г., с.33

Sual № 19

D- hüceyrələrə aşağıdakılardan hansı blokadaedici təsir göstərir?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000 г., с.34

Sual № 20

Xolesistokinin əsasən hansı orqanın hormonudur?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000 г., с.29
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×