Qastroentrologiya

1.391 elementdən 21-40 arası göstərilir.

Sual № 21

Xolesistokininin ifrazını aşağıdakılardan hansı artırır?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000 г., с.29

Sual № 22

Mədə selikli qişasında prostaqlandinləri əsasən hansı hüceyrələr ifraz edir?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000 г., с.28

Sual № 23

Prostaqlandinlər aşağıdakılardan hansının sekresiyasını blokada edir?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000 г., с.28

Sual № 24

Normada qan zərdabında qastrinin normal səviyyəsi nə qədərdir?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000 г., с.33

Sual № 25

Pepsinin əsas təsir xüsusiyyəti hansıdır?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000 г., с.38
Пепсин - протеолитический фермент класса гидролаз образуется из своего предшественника пепсиногена, вырабатываемого главными клетками слизистой оболочки желудка, и осуществляет расщепление белков пищи до пептидов.

Sual № 26

Mədə şirəsində daxili faktorun çatmazlığı aşağıdakılardan hansının sorulmasının pozulmasına səbəb olur?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000 г., с.39

Sual № 27

Bikarbonatların sekresiyasını aşağıdakılardan hansı azaldır?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000 г., с.39

Sual № 28

Hal-hazırda mədənin turşuəmələgətirmə funksiyasının öyrənilməsinin ən adekvat və effektiv metodu hansıdır?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000 г., с.45

Sual № 29

Reflyuks ezofagit diaqnozunun dəqiqləşdirilməsində aşağıda verilənlərdən hansından istifadə edilməz?

  S.Çalangu, A.Ökten, “Praktik İç Hastalıkları” İstanbul, 1992, s. 158

Sual № 30

Mədənin motor-evakuator funksiyasının tənzimlənməsində verilənlərdən hansı iştirak etmir?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000 г., с. 39, 47-48

Sual № 31

Klinik təcrübədə mədənin motor-evakuator funksiyasının öyrənilməsinin ən dəqiq metodu hansıdır?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000 г., с.50

Sual № 32

18 yaşında gənc qadında emosional stresdən sonra duru qidalara qarşı disfagiya əmələ gəlmiş, bərk qidalar isə yaxşı keçmişdir. Fizikal müayinədə patologiya aşkar olunmamışdır. Disfagiyanın daha çox ehtimal olunan səbəbi nədir?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000 г., с. 90

Sual № 33

Ezofaqusun aşağıda göstərilən pozulmalarından hansında xarakterik olaraq həm bərk, həm də duru qidalara qarşı disfagiya mövcuddur?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000 г., c. 108

Sual № 34

Udma aktının pozulması, döş sümüyü arxasında ağrı, bariumla müayinə zamanı qida borusunun burğuyabənzər şəklində görülməsi aşağıdakılardan hansının əlamətidir?

  S.Çalangu, A.Ökten, “Praktik İç Hastalıkları” İstanbul, 1992, s.158

Sual № 35

Qastroezofageal reflyuks xəstəliyinin atipik əlamətlərinə nə daxildir?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000 г., с.90

Sual № 36

Qida borusunun aşağı hissəsinin strikturasını adətən aşağıdakılardan hansı əmələ gətirir?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000 г., с.95

Sual № 37

58 yaşında bir kişidə çoxlu miqdarda alkohol qəbulundan sonra güclü qusma və onu müşayiət edən hematomezis baş vermişdir. Bunlar aşağıdakı xəstəliklərdən hansına daha çox uyğun ola bilər?

  S.Çalangu, A.Ökten, “Praktik İç Hastalıkları” İstanbul, 1992, s. 159

Sual № 38

Qastroezofageal reflyuks xəstəliyi zamanı aşağıdakılardan hansının terapevtik qaydalara daxil edilməsi vacibdir?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000 г., с.114

Sual № 39

Endoskopik olaraq kataral ezofagit üçün aşağıdakılardan hansı xarakterikdir?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000 г., с.94-95

Sual № 40

Aşağıdakı hormonlardan hansı alt qida borusu sfinkterinin (AQS) tonusunu artırır?

  S.Çalangu, A.Ökten, “Praktik İç Hastalıkları” İstanbul, 1992, s.157
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×