Qastroentrologiya

1.391 elementdən 41-60 arası göstərilir.

Sual № 41

Barretin qida borusunun əsas morfoloji əlaməti hansıdır?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000, с.86-87

Sual № 42

Peptiki xoranın çox rast gələn ağırlaşması hansıdır?

  Григорьев П.Я., Яковенко А.В. «Клиническая гастроэнтерология» м.; 2001 г., с.186

Sual № 43

Qida borusunun ekzofit formalı xərçənginin endoskopik əlaməti verilənlərdən hansıdır?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000 г., с.110

Sual № 44

Senker divertikullarının lokalizasiya yeri haradadır?

  Григорьев П.Я., Яковенко А.В. «Клиническая гастроэнтерология» 2001г., с.122

Sual № 45

Ezofaqospazm üçün aşağıdakılardan hansı xarakterik deyil?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000г., с.104

Sual № 46

Stenozla ağırlaşmamış ezofagit aşağıdakı verilmişlərdən hansının əmələ gəlməsinə səbəb ola bilməz?

  S.Çalangu, A.Ökten, “Praktik İç Hastalıkları” İstanbul, 1992, s.160

Sual № 47

Sadalananlardan hansı peritondaxili təzyiqin yüksəlməsinə gətirib çıxarır?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000г., с.79

Sual № 48

Aşağıda sadalananlardan qastroezofageal reflyuks xəstəliyinin inkişafına nə kömək edir?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000г., с.113

Sual № 49

Barretin qida borusu aşağıdakılardan hansının qida borusuna atılması hesabına inkişaf etmir?

  Özden A., Şahin B., Yılmaz U., Soykan İ. Qastroenteroloji, Ankara, 2002.

Sual № 50

Aşağıda verilənlərdən hansı qida borusu xərçənginin ilkin və yaxud ən önəmli əlamətlərindən biridir?

  S.Çalangu, A.Ökten, “Praktik İç Hastalıkları” İstanbul, 1992, s.159

Sual № 51

Reflyuks ezofagit üçün nə səciyyəvidir?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000 г., с.90

Sual № 52

Qastroezofageal reflyuks xəstəliyi ilə stenokardiyanın differensial diaqnostikası üçün hansı dərmanın qəbulunun əhəmiyyəti var?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000 г., с.99

Sual № 53

QERX zamanı qida borusunun distal hissəsinin zədələnməsinin genezində aşağıdakılardan hansı aparıcı rol oynayır?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000г., с.79-80

Sual № 54

Aşağıda verilənlərdən hansı qida borusu divertikulitinin klinik əlamətlərinə aid deyil?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000 г., с.102-103

Sual № 55

Kardiyanın axalaziyasının klinik əlaməti aşağıdakı hansı bənddə öz əksini tapmışdır?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000 г., с.106

Sual № 56

Kardiyanın axalaziyası zamanı sadalananlardan çox rast gələn ağırlaşma hansıdır?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000 г., с.107

Sual № 57

Bronxial astma xəstəliyi olan şəxslərin neçə faizində QERX simptomları müşahidə olunur?

  Питер Р. Мак Нелли «Секреты гастроэнтэрологии» 2005г., с.18

Sual № 58

Sadalananlardan hansı Menetrie xəstəliyinə aiddir?

  Питер Р. Мак Нелли «Секреты гастроэнтэрологии» 2005г. с.103

Sual № 59

QİÇS olan xəstələrdə qida borusunda infeksion xoraların əmələ gəlməsinin potensial səbəbi aşağıdakılardan hansıdır?

  Питер Р. Мак Нелли «Секреты гастроэнтэрологии» 2005г. с.558

Sual № 60

Aşağıdakılardan hansı praktik olaraq bədxassəli potensiala malik deyil?

  Питер Р. Мак Нелли «Секреты гастроэнтэрологии» 2005 г. с.97-99
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×