Qastroentrologiya

1.391 elementdən 61-80 arası göstərilir.

Sual № 61

Qida borusunun endogen yolla kandidomikoza yoluxması necə baş verir?

  Özden A., Şahin B., Yılmaz U., Soykan İ. Qastroenteroloji, Ankara, 2002.

Sual № 62

Diafraqmanın qida borusu dəliyinin paraezofageal yırtığının ən önəmli ağırlaşması sadalananlardan hansıdır?

  S.Çalangu, A.Ökten, “Praktik İç Hastalıkları” İstanbul, 1992, s.176

Sual № 63

Sklerodermiya zamanı qida borusunun hansı hissəsi daha çox zədələnir?

  Özden A., Şahin B., Yılmaz U., Soykan İ. Qastroenteroloji, Ankara, 2002.

Sual № 64

Mallory-Weiss sindromunun aşkarlanmasında ən effektiv metod aşağıdakılardan hansıdır?

  S.Çalangu, A.Ökten, “Praktik İç Hastalıkları” İstanbul, 1992, s.159

Sual № 65

Qida borusu divertikullarının ağırlaşmaları daha çox nə ilə müşaiyət olunur?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000 г., с.103

Sual № 66

Sadalanan hansı tip qastrit helicobacter pylori ilə əlaqəlidir?

  Питер Р. Мак Нелли «Секреты гастроэнтэрологии» 2005г. с.78

Sual № 67

Perforasiya aşağıdakılardan hansının daha çox rast gələn ağırlaşmasıdır?

  Özden A., Şahin B., Yılmaz U., Soykan İ. Qastroenteroloji, Ankara, 2002.

Sual № 68

Qida borusu ilə qida keçərkən ağrı və proqressivləşən davamlı disfagiya hansı xəstəlik üçün xasdır?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000 г., с.108

Sual № 69

Qastroezofageal reflyuks xəstəliyi üçün hansı klinik əlamət daha xarakterikdir?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000г., с.88

Sual № 70

Qanlı qusma, döş sümüyü üzərində ani əmələ gələn şiddətli ağrı, çiyin və döş qəfəsinin dərisi altında emfizemanın olması (triada) verilənlərdən hansına uyğun gəlir?

  S.Çalangu, A.Ökten, “Praktik İç Hastalıkları” İstanbul, 1992, s.160

Sual № 71

Qida borusunun strikturasının əmələ gəlməsində aşağıdakılardan hansı iştirak etmir?

  Калинин А.В. с соавт. «Гастроэнтерология. Справочник практического врача», 2009, с.199

Sual № 72

Kardiyanın axalaziyasının ağırlaşması aşağıdakılardan hansıdır?

  Григорьев П.Я., Яковенко А.В. «Клиническая гастроэнтерология» м.; 2001г., с.121

Sual № 73

Gəyirmə dedikdə nə başa düşülür?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000 г., с.89

Sual № 74

Ruminasiya nədir?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000г., с.89

Sual № 75

Qida borusu xərçənginin ən tipik simptomu hansıdır?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000г., с.108

Sual № 76

Qastrin (17) haradan ifraz olunur?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000г., с.29

Sual № 77

Mədədə sintez olunan bikarbonatların inhibitorları aşağıdakılardan hansılarıdır?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000г., с.39

Sual № 78

Autoimmun atrofik qastrit zamanı axlorhidriyanın əmələgəlmə səbəbi hansıdır?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000г., с.151

Sual № 79

Aşağıda sadalananlardan hansı mədədaxili pH səviyyəsini 3-dən yuxarıda 18 saat ərzində saxlaya bilir?

  Ивашкин В.Т., Лапина Т.Л. «Гастроэнтерология. Национальное руководство» 2008г., c.434

Sual № 80

Helicobacter pylori sadalananlardan hansı qrupa aiddir?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000г., с.58
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×