Qastroentrologiya

1.391 elementdən 81-100 arası göstərilir.

Sual № 81

Mədə çıxacağının dekompensasiya olunmuş stenozunun əsas kliniki əlaməti hansıdır?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000г., с.243

Sual № 82

Yaşlılarda mədə çıxacağının stenozunun ən çox rast gələn səbəbi hansıdır?

  Özden A., Şahin B., Yılmaz U., Soykan İ. Qastroenteroloji, Ankara, 2002.

Sual № 83

2-3 ildir mədə xorasına görə müalicə alan 62 yaşında xəstə son 6 ayda zəiflik, ürəkbulanması, iştahın itməsi, epiqastral nahiyyədə daimi ağrı, proqressivləşən arıqlama (8 kq) kimi şikayətlərlə müraciət etmişdir. Bu zaman hansı xəstəlik haqda düşünmək olar?

  Комаров Ф.И., Кукес В.Г., Сметнев А.С. «Внутренние болезни» мед., Москва, 1990, с. 309-310

Sual № 84

Qida borusunun strikturası diaqnozunun qoyulmasında ilk növbədə hansı müayinəyə üstünlük verilməlidir?

  Калинин А.В. с соавт. «Гастроэнтерология. Справочник практического врача», 2009, с.199

Sual № 85

Sadalananlardan hansı QERX-nin otorinolarinqofaringeal sindromuna aid deyil?

  Окороков А.Н. «Диагностика болезней внутренних органов» том 1, 2000 г., с.25

Sual № 86

Kуrlinq xorasına hansı xəstəlik zamanı əmələ gələn xora aiddir?

  Григорьев П.Я., Яковенко А.В. «Клиническая гастроэнтерология» М.; 2001г., с.193

Sual № 87

«Hepatogen» xoranın əmələ gəlməsinin aparıcı amili hansıdır?

  Комаров Ф.И., Кукес В.Г., Сметнев А.С. «Внутренние болезни» мед., Москва, 1990, с.314

Sual № 88

Dərman xoraları çox vaxt nə ilə ağırlaşır?

  Комаров Ф.И., Кукес В.Г., Сметнев А.С. «Внутренние болезни» мед., Москва, 1990, с.315

Sual № 89

Aşağıda sadalananlardan hansı Zollinger-Ellison sindromu zamanı əmələ gələn xora üçün səciyyəvi deyil?

  Ивашкин Б.Т. «Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения» Москва, 2003 г., c.325-326

Sual № 90

Gətirici ilgək sindromu hansı cərrahi əməliyyatdan sonra yaranır?

  Питер Р. Мак Нелли «Секреты гастроэнтэрологии» 2005г. ж.812

Sual № 91

Funksional dispepsiya zamanı mədənin aşağıda sadalanan funksiyalarından, əsasən, hansı pozulur?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000г., с.134-135

Sual № 92

Menetrie xəstəliyi dedikdə nə nəzərdə tutulur?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000г., с.157

Sual № 93

H.pylori ilə assosiasiya olunmuş qastritlərdə mədə turşuluğu necə dəyişir?

  Özden A., Şahin B., Yılmaz U., Soykan İ. Qastroenteroloji, Ankara, 2002. с.120

Sual № 94

İştahanın itməsi aşağıdakı patologiyalardan hansının vacibi simptomu ola bilər?

  Григорьев П.Я., Яковенко А.В. «Клиническая гастроэнтерология» М.; 2001г., с.79

Sual № 95

Sinir sarsıntısı və MSS travmasından sonra mədədə əmələ gələn (stressor) xora hansı əlamətlərlə özünü göstərə bilər?

  Григорьев П.Я., Яковенко А.В. «Клиническая гастроэнтерология» М.; 2001г., с.193-194

Sual № 96

Aşağıda göstərilən amillərdən hansı sərbəst olaraq 12-barmaq bağırsaq xorası əmələ gətirmir?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000г., с.195

Sual № 97

Mədənin hansı amilləri xora xəstəliyi əmələ gətirir və aqressiv faktor adlanır?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000г., с.195

Sual № 98

Mədənin kardial hissəsində yerləşən xoranın olması aşağıdakı hansı əlamətlərlə özünü göstərə bilər?

  Пиманов С.И., «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» Н.Новгород, 2000г., с.218

Sual № 99

Sadalananlardan hansı QERX-nin qida borusundan kənar əlamətlərlə əlaqədar deyil?

  Окороков А.Н. «Диагностика болезней внутренних органов» том 1, 2000 г., с.24-25

Sual № 100

Sadalananlardan hansı təcili endoskopiyaya göstərişdir?

  Ивашкин В.Т., Лапина Т.Л. «Гастроэнтерология. Национальное руководство» 2008г. c.87
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×