Revmatologiya

999 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1

Ümumi qan analizinin göstəricilərinin hansı dəyişiklikləri revmatoid artritin proqnozunun pisləşməsi kimi qiymətləndirmək olar?

  Носков С.М. Ревматология. Актуальные вопросы. Ростов-на–Дону, 2007. – «Медицина», c. 98-73

Sual № 2

Psoriatik artritin fərqləndirən rentgenoloji əlamətləri hansılardır?

  Носков С.М. Ревматология. Актуальные вопросы. Ростов-на–Дону, 2007. – «Медицина», 467- 480 c.

Sual № 3

İnsan immunoqlobulinlərinin əsas hissəsini (80%) hansı sinif təşkil edir ?

  Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А. // Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», стр. 58 - 61

Sual № 4

Ürək qapaqlarının üzərində olan vegetasiyaları aşkar etmək üçün təqdim olunan müayinə üsullarından hansı əhəmiyyətlidir?

  Носков С.М. Ревматология. Актуальные вопросы. Ростов-на–Дону, 2007. – «Медицина», 67 c.

Sual № 5

Antistreptolizin – O, antistreptokinazanın, antistreptohialuronidazanın,antistreptodezoksiribonukleazanın təyin olunması hansı xəstəliyin diaqnozunu təsdiqləmək üçün daha əhəmiyyətlidir?

  Носков С.М. Ревматология. Актуальные вопросы. Ростов-на–Дону, 2007. – «Медицина», 165 c.

Sual № 6

Revmatoidli artritin Şteynbrokera görə neçə rentgenoloji mərhələsi var?

  Ревматоидный артрит // под ред. Насоновой Е.Л., Лайне В.– Москва, «Медицина», 1983. с. 109 - 111

Sual № 7

Vizual Analoq Şkalası (VAŞ) nəyi təyin edir?

  Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А. // Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», 315-316 стр.

Sual № 8

Densitometriya nə üçün istifadə olunur?

  Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с.50-53

Sual № 9

Yumşaq toxuma elementlərinin zədələnməsini hansı instrumental üsulla təyin etmək daha məqsədəuyğundur?

  Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А. // Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», 61- 62 стр.

Sual № 10

Kəskin revmatik qızdırma vaxtı xırda oynaqların zədələnməsi necə adlanır?

  Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А. // Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», стр. 400- 419

Sual № 11

Çerc-Strauss sindromu qanın ümumi analizinin hansı göstəricisinin dəyişiklikliyi ilə özünü biruzə verir?

  Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А. // Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», 554-557 стр.

Sual № 12

Kəskin podaqra diaqnozunu təsdiq edən sınaq hansıdır?

  Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А. // Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», 61-62 стр.

Sual № 13

Trombositoz hansı xəstəliyin diaqnostik göstəricisi sayılır?

  Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А. // Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», 61-62 стр.

Sual № 14

Still xəstəliyinin inkişafı qanda hansı göstəricinin artması ilə səciyyələnir?

  İsmaylova S.S. Revmatoidli artrit: diaqnostika və müalicəsinin aktual məsələləri, Bakı, 2008 – 57 s.

Sual № 15

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyyəsinə görə standartizə olunmuş protrombin vaxtını hansı göstərici təşkil edir?

  Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А. // Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», 467 стр.

Sual № 16

Anadangəlmə immunitetə hansı amillər aiddir?

  Вест Стерлинг Дж. Секреты ревматологии. Пер. с англ. М.: Бином, СПб.: Невский диалект 1999, стр. 35-41

Sual № 17

Vazoaktiv mediatorlara hansılar aiddir?

  Вест Стерлинг Дж. Секреты ревматологии. Пер. с англ. М.: Бином, СПб.: Невский диалект 1999, с. 41-44

Sual № 18

Kəskin revmatik qızdırmanın törədicisi nədir?

  Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А. // Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», 35-66 стр.

Sual № 19

Streptokokkun hüceyrədaxili komponentlərinə hansılar aiddir?

  Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А. // Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», 41-62 стр.

Sual № 20

Streptokokkun hüceyrədən kənar olan komponentləri (ekzofermentləri) hansılardır?

  Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А. // Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», 41-62 стр.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×