Urologiya

960 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1

İctimai səhiyyə sadalananlardan hansını öyrənən elmdir?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 10

Uroloji xəstəyə göstərilən tibbi yardımın əsas və aparıcı dəstəsi aşağıdakılardan hansıdır?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 100

Sidik axarının ən dar yeri (2 mm) hansı nahiyyədədir?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г

Sual № 101

Sol sidik axarı çanaq hüdudi nahiyyəsində hansı arteriya ilə kəsişir?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г

Sual № 102

Sağ sidik axarı çanaq hüdudu nahiyəsində hansı arteriya ilə kəsişir?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г

Sual № 103

Sidik axarının aşağı 1/3-ni qanla hansı arteriya təchiz edir?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г

Sual № 104

Prostat vəzi– sidik kisəsi şırımında nə yerləşir?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г

Sual № 105

M-xolinergik reseptorlar harda yerləşir?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г

Sual № 106

Alfa -1-A reseptorları harada yerləşir?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г

Sual № 107

Prostat vəzinin çəkisi normada nə qədərdir?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г

Sual № 108

Prostat vəzinin əsasına nə söykənir?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г

Sual № 109

Mark – Hill nəzəriyyəsinə görə prostat vəzinin hansı hissələri var?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г

Sual № 11

Sadalananlardan hansı göstərici xəstələnmələri öyrənməyə imkan vermir?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 110

Prostat vəzinin periferik zonası hansı hormonun təsiri altındadır?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г

Sual № 111

Uretranın prostatik hissəsi normada neçə sm-dir?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г

Sual № 112

Prostat vəzidə neçə vəzili pay (asinus) var?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г

Sual № 113

Uretranın ən dar yeri hansıdır?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г

Sual № 114

Uretranın zarlı hissəsinin uzunluğu neçə sm-dir?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г

Sual № 115

Hidroseli mayenin hansı boşluğa yığılmasıdır?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г

Sual № 116

Yetkin yaşılarda xayanın ölçüsü neçə sm-dir?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×