Urologiya

960 elementdən 21-40 arası göstərilir.

Sual № 21

Əlverişsiz şəraitdə işləyən tibbi və peşə reabilitasiyasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 22

Müvəqqəti və davamlı əmək qabiliyyətinin itirilməsini fərqləndirən əsas göstərici hansıdır?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 23

Müvəqqəti əmək qabiliyyətinin itirmə vərəqəsi hansı halda verilə bilər?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 24

Xroniki xəstəliklər zamanı xəstəlik vərəqəsi nə zaman verilir?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 25

Müvəqqəti əmək qabiliyyətini itirməyə görə xəstəlik vərəqəsini almaq hüququna kimlər malikdir?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 26

Ezamiyyət zamanı xəstələnənlərə xəstəlik vərəqi verilir?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 27

Müvəqqəti əmək qabiliyyətini itirmələr ən çox nə ilə əlaqədardır?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 28

Həkim əmək ekspert komissiyasında göndəriş (HƏEK) və əlillik dərəcəsinin təyini nəyə əsaslanır?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 29

Stasionar müalicə müddətində xəstənin əmək qabiliyyəti bərpa olunursa xəstəlik vərəqəsi nə zaman bağlanır?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 30

Xəstə əməliyyat otağına nə zaman götürülməlidir?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 31

Müalicə profilaktika müəssisələrində əmək qabilliyətinin itirilməsi ekspertizasi ilə kim məşğul olur?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 32

Sadalananlardan hansı əmək qabiliyyətinin ekspertizası üzrə HNK funksiyasına aid deyil?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 33

HƏEK-in funksiyasına nə daxildir?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 34

Əhalinin sağlamlığına təsir edən əsas ətraf mühit faktorları hansılardır?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 35

Xəstə həkim əmək ekspert komissiyasına ( HƏEK) nə üçün göndərilir?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 36

Dispanserizasiyanın keyfiyyəti necə xarakterizə edilir?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 37

Dispanserləşməyə nə daxildir?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 38

Davamlı əmak qabiliyyətini itirmə faktını kim müəyyən edir?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 39

Şəhər xəstəxanalarında il ərzində orta hesabla çarpayının iş gününün sayı neçə gündür?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 40

Təxirəsalınmaz uroloji yardımın inkişafına nə kömək edir?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×