Urologiya

960 elementdən 41-60 arası göstərilir.

Sual № 41

Xəstənin ilkin müraciətində müalicə həkimi xəstəlik vərəqəsini hansı müddətə verə bilər?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 42

Klinik – statistik araşdırmalarda məlumat mənbəyinə nə xidmət edir?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 43

Evdə ölənlər üçün arayışı kim tərtib edir?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 44

Stasionarda ölənlər haqqında arayışı kim tərtib edir?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 45

Klinik– statistik üsulların işlədilməsi hansı halda mümkündür?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 46

Kliniki-statistik araşdırmalarda işlədilən tibbi qeydiyyat sənədlərinə hansıları aiddir?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 47

Əhalinin sağlamlıq vəziyyətini özündə nə cəmləşdirir?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 48

Əhali qocalması hansı yaş qruplu şəxslərin artması hesabınadır?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 49

Uzunömürlülərə aid edilən şəxslər kimlərdir?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 50

Şöbənin çarpayı fondundan istifadə göstəricisi hansıdır?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 51

Deontologiya həkim və orta tibb işçilərinin vəzifələri haqqında elm olub, nəyə xidmət edir?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 52

Aşağıdakılardan hansı həkimin etik normasına daxil deyil?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 53

Xəstə adətən diaqnostika və müalicə sahəsində işlədilən cihazların son nailiyyətləri haqqında məlumat alır. Sizin müəssisədə belə təchizat olmasa da xəstə onların istifadəsində israr edir. Bu halda nə etməlisiniz?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 54

Xəstəyə kömək etməyin yeganə şansı böyük risk tələb edən cərrahi əməliyyatdırsa, uroloq nə etməlidir?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 55

Xəstə zəruri olan əməliyyatdan imtina edirsə bu halda nə etməli?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 56

Xəstə ona təyin olunan dərmanların adını və təsirini bilməlidirmi?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 57

Uzun illər mürəkkəb cərrahi əməliyyatları yalnız özü icra edən aparıcı uroloqun davranışı necədir?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 58

Xəstə cərrahiyyə əməliyyatından sonra reanimasiya şöbəsindədir. Xəstənin müalicəsi kimin üzərinə düşür?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 59

Xəstə uroloqun ona təklif etdiyi əməliyyatdan imtina edir. Bu halda hansı qərarı vermək olmaz?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 60

Xəstənin qohumları müalicə həkiminin əməliyyat etməsinə qəti etiraz edirlər, lakin xəstə müalicə həkiminin əməliyyat etməsini təkid edirsə, bu halda şöbə müdiri nə etməli?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×