Urologiya

960 elementdən 61-80 arası göstərilir.

Sual № 61

Yaşlı və təcrübəli uroloq cərrahiyyə əməliyyatı zamanı mürəkkəb vəziyyətdə ən optimal qərar çıxarmaq üçün kiçik köməkçilərilə məsləhətləşməlidirmi?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 62

Baş mütəxəssisin xəstələrin yanında kiçiklərə müraciətdə adı və ya “sən” deməsi onun nüfuzuna necə təsir edir?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 63

Əməliyyatın gedişi zamanı uroloq anestezioloqdan xəstənin vəziyyəti barədə maraqlana bilərmi?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 64

Uroloq cərrahiyyə əməliyyatı olunmuş xəstələrin sarğısını özü dəyişməli və ya bunu kimə etibar etməlidir?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 65

Baxış zamanı bu və ya digər xəstənin palatada profesional müzakirəsi nə zaman olar?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 66

Həkimlik sirri pozularkən şöbə müdiri nə etməlidir?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 67

Yeni cərrahi fəaliyyətə başlamış həkimin bu və ya digər texniki səhvinə (ölümlə nəticələnən səhv) görə, kömək edən cərrah (şöbə müdiri, baş ordinator, assistent) məsuliyyət daşıyırmı?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 68

Aparılan cərrahiyyə əməliyyatının nəticəsi haqqında məlumatı xəstənin qohumlarına kim verməlidir?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694. xüsusiyyətləri

Sual № 69

Bel nahiyyəsinin əzələ sistemi hansı əzələdən ibarətdir?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005г.

Sual № 70

Bel nahiyəsinin anatomik zəif yeri olan bel üçbucağının (Pti üçbucağı) dibini hansı əzələ təşkil edir?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005г.

Sual № 71

Bel nahiyyəsinin anatomik zəif yerinin – bel dördbucağının (LesqaftQrünfeld rombu) divarlarını hansı əzələ təşkil edir?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005г.

Sual № 72

Qarının ağ xətti (linea alba) qarnın hansı əzələlərinin aponevrozundan təşkil olunub?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005г.

Sual № 73

Obliterasiya olunmuş sidik axarı (uraxus) harada yerləşir?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005г.

Sual № 74

Qasıq kanalının sərhədlərini nə təşkil edir?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005г.

Sual № 75

Qasıq kanalının daxili dəliyi peritonun daxili səthinin hansı nahiyyəsinə uyğundur?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005г.

Sual № 76

Qasıq kanalının xarici dəliyinin diametri nə qədərdir?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005г.

Sual № 77

Peritonarxası nahiyənin piy toxuması neçə qatdan ibarətdir?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005г.

Sual № 78

Toldt fassiyası (fascia Toldti) nədir?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005г.

Sual № 79

Xüsusi peritonarxası piy toxumasının sərhədləri hansıdır?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005г.

Sual № 80

Kiçik çanaqda neçə mərtəbə müəyyən olunur?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005г.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×