Urologiya

960 elementdən 81-100 arası göstərilir.

Sual № 81

Denonvil fassiyası nədir?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005г.

Sual № 82

Sidik kisəsi önü (Retzii) toxuma sahəsi necə sərhədlənir?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005г.

Sual № 83

Sidik kisəsi önü sahədən irinin yayılma yolları hansılardır?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005г.

Sual № 84

Buyalski-Mak-Uorter metodu ilə kisəönü sahənin drenaj etmək üçün qapayıcı membranı hansı nahiyədən perforasiya etmək lazımdır?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005г.

Sual № 85

Sidik-cinsiyyət üçbucağı əzələlərinə hansı aiddir?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005г.

Sual № 86

Çanaq diafraqmasının əzələ əsasını nə təşkil edir?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005г.

Sual № 87

Oturaq-düz bağırsaq çuxurunun sərhədi nə ilə tamamlanır?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005г.

Sual № 88

Xayanı qaldıran əzələ qarının hansı qatına uyğundur?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005г.

Sual № 89

Böyrək ayaqcığında elementlərin ardıcıllığı öndən arxaya doğru necədir?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г

Sual № 90

Sağ böyrək arteriyası harada yerləşir?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г

Sual № 91

Sidik kisəsini qanla hansı arteriya təchiz edir?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г

Sual № 92

Prostat vəzini qanla hansı arteriya təchiz edir?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г

Sual № 93

Cinsiyyət orqanlarını qanla hansı arteriya təchiz edir?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г

Sual № 94

Xayalardan limfa axını hansı istiqamətdə daşınır?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г

Sual № 95

Uretranın xarici sfinkteri hansı sinirlə innervasiya olunur?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г

Sual № 96

Peritonarxası sahədə böyrəklərin normal topoqrafik yerləşməsi necədir?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г

Sual № 97

Böyrəyin normal ölçüləri neçə sm-dir?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г

Sual № 98

Böyrəklərin fizioloji tutumu nə qədərdir?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г

Sual № 99

Cinsi yetişkənlik yaşında kişilərdə sidik axarının uzunluğu nə qədərdir?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г

Sual № 100

Sidik axarının ən dar yeri (2 mm) hansı nahiyyədədir?

  Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×