Urologiya

960 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1

İctimai səhiyyə sadalananlardan hansını öyrənən elmdir?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 2

Sadalananlardan hansı əhalinin sağlamlıq göstəricisidir?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 3

Səhiyyənin maddi-texniki bazasını nə təşkil edir?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 4

Poliklinikaların fəaliyyətini xarakterizə edən göstəricilər hansılardır?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 5

Sadalananlardan hansı statistik göstərici ambulator – poliklinik müəssisənin işini qiymətləndirə bilər?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 6

Uroloji xidmətin göstərilməsi poliklinikada hansı tibbi sənəddə qeyd edilir?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 7

Stasionar muəssisələrin tip dərəcəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 8

İllik hesabat hazırlanarkən “Poliklinikanın işi” bölməsini hansı sənədlər təşkil edir?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 9

Stasionar tibbi yardımın inkişafının əsas istiqamətlərinə aid deyil?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 10

Uroloji xəstəyə göstərilən tibbi yardımın əsas və aparıcı dəstəsi aşağıdakılardan hansıdır?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 11

Sadalananlardan hansı göstərici xəstələnmələri öyrənməyə imkan vermir?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 12

Əhalinin xəstələnmə göstəricisi hansıdır?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 13

Əhali sayına görə distansion litotripsiya aparatına tələbat necədir?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 14

Qulluqçunun 10 günə qədər müvəqqəti əmək qabiliyyətinin itirməsinin ekspertizası kim tərəfindən aparılır?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 15

Aşağıdakılardan hansı ehtiyat çarpayı fondunun səmərəli istifadəsinə aid deyil?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 16

“Çarpayı dövriyyəsi” göstəricisinin hesabatına hansı məlumatlar lazımdır?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 17

Şəhər xəstəxanasının fəaliyyətinin ümumi göstəricisini nə təşkil edir?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 18

Sadalananlardan hansı stasionar fəaliyyətini keyfiyyət göstəricisi deyil?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 19

Stasionar fəaliyyətin əsas sxemini ümumi məlumatlardan başqa daha hansı məlumatlar təşkil edir?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.

Sual № 20

Fəhlə və ya qulluqçuların xəstəliyə görə müvəqqəti olaraq digər işə keçirilməsinin zəruriliyini və müddətini kim təyin edir?

  Ədəbiyyat: Ю.П.Лисицын. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва 1998, стр.694.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×