Müalicə işi (Baza)

704 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1

Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın ən çox rast gəlinən səbəbidir:

  Ədəbiyyat: Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Bakı, 2009, s.10-11.

Sual № 2

Pnevmoniyanın antibiotiklərlə müalicəsi nə vaxt dayandırılır?

  Ədəbiyyat: Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Bakı, 2009, s.10-11.

Sual № 3

Vezikulyar tənəffüs nə vaxt eşidilir?

  Ədəbiyyat: А.Л. Гребенев. Пропедевтика внутренних болезней. 2001, c.87-88.

Sual № 4

Bronxial tənəffüs nə vaxt eşidilir?

  Ədəbiyyat: А.Л. Гребенев. Пропедевтика внутренних болезней. 2001, c.89-90.

Sual № 5

Amforik tənəffüs nə zaman müşahidə olunur?

  Ədəbiyyat: А.Л. Гребенев. Пропедевтика внутренних болезней. 2001, c.90.

Sual № 6

Ağır gedişli ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi zamanı rast gəlinməyən simptomdur:

  Ədəbiyyat: Ağciyərlərin xronik obstruktiv xəstəliyi üzrə klinik protokol. Bakı, 2009, s.12-13.

Sual № 7

Ağciyərlərin xronik obstruktiv xəstəliyinin müalicəsinin məqsədlərinə aid deyil:

  Ədəbiyyat: Ağciyərlərin xronik obstruktiv xəstəliyi üzrə klinik protokol. Bakı, 2009, s.19.

Sual № 8

Kəskin respirator infeksiyaların müalicəsində antibiotiklər nə zaman təyin olunur?

  Ədəbiyyat: Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə klinik protokol. Bakı, 2008, s.12-13.

Sual № 9

Virus əleyhinə dərman deyil:

  Ədəbiyyat: Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə klinik protokol. Bakı, 2008, s.12.

Sual № 10

Pnevmoniya üçün xass olmayan auskultativ dəyişikliklər:

  Ədəbiyyat: Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Bakı, 2009, s.12-13.

Sual № 11

Pnevmoniyanın diaqnostikası əsaslanır:

  Ədəbiyyat: Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Bakı, 2009, s.12.

Sual № 12

Pnevmoniya üçün xarakterik deyil:

  Ədəbiyyat: Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Bakı, 2009, s.12.

Sual № 13

Hansı müalicə prinsipi pnevmoniyada tövsiyə olunmur?

  Ədəbiyyat: Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Bakı, 2009, s.16.

Sual № 14

Hansı klinik simptom ağciyər arteriyasının tromboemboliyası diaqnozunu təsdiqləmək üçün spesifikdir:

  Ədəbiyyat: Рекомендации ESC по диагностике и лечению острой легочной эмболии, разработанные в сотрудничестве с Европейским респираторным обществом (ERS). 2019, c.192-200.

Sual № 15

Bronxial astmanın müalicəsində dərman vasitələrinin hansı qəbul formasına üstünlük verilir?

  Ədəbiyyat: Bronxial astma üzrə klinik tövsiyələr. Bakı, 2008, s.16.

Sual № 16

Bronxial astmanın müalicəsində hansı dərman preparatlarının istifadəsi tövsiyə olunmur?

  Ədəbiyyat: Г.Б. Ройтберг, Д.В. Струтынский. Внутренние болезни. Система органов дыхания. 2005, c.353.

Sual № 17

Əl barmaqlarının “nağara çubuqları”na bənzər deformasiyası hansı xəstəlik zamanı rast gəlinmir?

  Ədəbiyyat: Г.Б. Ройтберг, Д.В. Струтынский. Внутренние болезни. Система органов дыхания. 2005, c.377-385.

Sual № 18

Sarkoidoz hansı qrup xəstəliklərə aiddir?

  Ədəbiyyat: Под редакцией А.Г. Чучалина. Клинические рекомендации. Пульмонология 2005, c.160.

Sual № 19

Aspirin triadası hansı xəstəliklə əlaqəlidir?

  Ədəbiyyat: Г.Б. Ройтберг, Д.В. Струтынский. Внутренние болезни. Система органов дыхания. 2005, c.336-338.

Sual № 20

Plevral maye hansı xəstəliklər zamanı transudat xarakterli olur?

2. А.Л. Гребенев. Пропедевтика внутренних болезней. 2001, c.107.

  Ədəbiyyat: 1. Г.Б. Ройтберг, Д.В. Струтынский. Внутренние болезни. Система органов дыхания. 2005, c.393.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×