Müalicə işi (Baza)

704 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1

Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın ən çox rast gəlinən səbəbidir:

  Ədəbiyyat: Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Bakı, 2009, s.10-11.

Sual № 2

Pnevmoniyanın antibiotiklərlə müalicəsi nə vaxt dayandırılır?

  Ədəbiyyat: Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Bakı, 2009, s.10-11.

Sual № 3

Vezikulyar tənəffüs nə vaxt eşidilir?

  Ədəbiyyat: А.Л. Гребенев. Пропедевтика внутренних болезней. 2001, c.87-88.
Везикулярное дыхание Везикулярное дыхание возникает в результате колебания эластических элементов альвеолярных стенок в момент наполнения альвеол воздухом в фазу вдоха. Заполнение всех альвеол воздухом при вдохе происходит последовательно. Суммация огромного количества звуков при колебании альвеолярных стенок дает продолжительный мягкий дующий шум, который прослушивается на протяжении всей фазы вдоха, постепенно усиливаясь. Этот шум напоминает звук, который образуется при произношении буквы «ф» в момент вдыхания воздуха или при питье чая из блюдца и присасывании жидкости губами. Колебание альвеолярных стенок продолжается и в начале выдоха, образуя более короткую вторую фазу везикулярного дыхания, выслушиваемую только в первой трети фазы выдоха (рис. 22), так как в результате понижения напряжения альвеолярных стенок колебания их эластических элементов быстро гаснут и дыхательный шум в последующие две трети фазы выдоха не прослушивается.

Sual № 4

Bronxial tənəffüs nə vaxt eşidilir?

  Ədəbiyyat: А.Л. Гребенев. Пропедевтика внутренних болезней. 2001, c.89-90.

Sual № 5

Amforik tənəffüs nə zaman müşahidə olunur?

  Ədəbiyyat: А.Л. Гребенев. Пропедевтика внутренних болезней. 2001, c.90.

Sual № 6

Ağır gedişli ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi zamanı rast gəlinməyən simptomdur:

  Ədəbiyyat: Ağciyərlərin xronik obstruktiv xəstəliyi üzrə klinik protokol. Bakı, 2009, s.12-13.

Sual № 7

Ağciyərlərin xronik obstruktiv xəstəliyinin müalicəsinin məqsədlərinə aid deyil:

  Ədəbiyyat: Ağciyərlərin xronik obstruktiv xəstəliyi üzrə klinik protokol. Bakı, 2009, s.19.

Sual № 8

Kəskin respirator infeksiyaların müalicəsində antibiotiklər nə zaman təyin olunur?

  Ədəbiyyat: Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə klinik protokol. Bakı, 2008, s.12-13.

Sual № 9

Virus əleyhinə dərman deyil:

  Ədəbiyyat: Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə klinik protokol. Bakı, 2008, s.12.

Sual № 10

Pnevmoniya üçün xass olmayan auskultativ dəyişikliklər:

  Ədəbiyyat: Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Bakı, 2009, s.12-13.

Sual № 11

Pnevmoniyanın diaqnostikası əsaslanır:

  Ədəbiyyat: Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Bakı, 2009, s.12.

Sual № 12

Pnevmoniya üçün xarakterik deyil:

  Ədəbiyyat: Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Bakı, 2009, s.12.

Sual № 13

Hansı müalicə prinsipi pnevmoniyada tövsiyə olunmur?

  Ədəbiyyat: Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Bakı, 2009, s.16.

Sual № 14

Hansı klinik simptom ağciyər arteriyasının tromboemboliyası diaqnozunu təsdiqləmək üçün spesifikdir:

  Ədəbiyyat: Рекомендации ESC по диагностике и лечению острой легочной эмболии, разработанные в сотрудничестве с Европейским респираторным обществом (ERS). 2019, c.192-200.

Sual № 15

Bronxial astmanın müalicəsində dərman vasitələrinin hansı qəbul formasına üstünlük verilir?

  Ədəbiyyat: Bronxial astma üzrə klinik tövsiyələr. Bakı, 2008, s.16.

Sual № 16

Bronxial astmanın müalicəsində hansı dərman preparatlarının istifadəsi tövsiyə olunmur?

  Ədəbiyyat: Г.Б. Ройтберг, Д.В. Струтынский. Внутренние болезни. Система органов дыхания. 2005, c.353.

Sual № 17

Əl barmaqlarının “nağara çubuqları”na bənzər deformasiyası hansı xəstəlik zamanı rast gəlinmir?

  Ədəbiyyat: Г.Б. Ройтберг, Д.В. Струтынский. Внутренние болезни. Система органов дыхания. 2005, c.377-385.

Sual № 18

Sarkoidoz hansı qrup xəstəliklərə aiddir?

  Ədəbiyyat: Под редакцией А.Г. Чучалина. Клинические рекомендации. Пульмонология 2005, c.160.

Sual № 19

Aspirin triadası hansı xəstəliklə əlaqəlidir?

  Ədəbiyyat: Г.Б. Ройтберг, Д.В. Струтынский. Внутренние болезни. Система органов дыхания. 2005, c.336-338.

Sual № 20

Plevral maye hansı xəstəliklər zamanı transudat xarakterli olur?

2. А.Л. Гребенев. Пропедевтика внутренних болезней. 2001, c.107.

  Ədəbiyyat: 1. Г.Б. Ройтберг, Д.В. Струтынский. Внутренние болезни. Система органов дыхания. 2005, c.393.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×