Müalicə işi (Baza)

704 elementdən 21-40 arası göstərilir.

Sual № 21

Empiyema nədir?

  Ədəbiyyat: Г.Б. Ройтберг, Д.В. Струтынский. Внутренние болезни. Система органов дыхания. 2005, c.401.

Sual № 22

Spontan pnevmotoraksda zədələnmiş tərəfdə auskultasiyada nə eşidilir?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Г.Б. Ройтберг, Д.В. Струтынский. Внутренние болезни. Система органов дыхания. 2005, c.428.

Sual № 23

Hansı ağciyər zədələnmələrində kəskin respirator distress-sindrom yaranmır?

  Ədəbiyyat: Г.Б. Ройтберг, Д.В. Струтынский. Внутренние болезни. Система органов дыхания. 2005, c.226-227.

Sual № 24

Hansı ağciyərdən kənar vəziyyətlər kəskin respirator distress - sindrom yaranmasında rol oynamır?

  Ədəbiyyat: Г.Б. Ройтберг, Д.В. Струтынский. Внутренние болезни. Система органов дыхания. 2005, c.377-385.

Sual № 25

Antileykotriyen preparatlarına aiddir:

  Ədəbiyyat: 1. Bronxial astma üzrə klinik tövsiyələr. Bakı, 2008, s.24-27.2. Харкевич Д.А. Фармакология10-е изд. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010, c.338-341.

Sual № 26

Bronxoektazların aparıcı kliniki simptomu nədir?

2. А.Л. Гребенев. Пропедевтика внутренних болезней. 2001, c.129.

  Ədəbiyyat: 1. Маколкин В.И., Овчаренко С.И. Внутренние болезни, 2005, s.42-43.

Sual № 27

Emfizema zamanı döş qəfəsində vizual nə müşahidə etmək olar?

  Ədəbiyyat: А.Л. Гребенев. Пропедевтика внутренних болезней. 2001, c.132.

Sual № 28

Ağciyərlərin xronik obstruktiv xəstəliyinin ən mühüm risk faktorudur:

  Ədəbiyyat: Ağciyərlərin xronik obstruktiv xəstəliyi üzrə klinik protokol. Bakı, 2009, s.8.

Sual № 29

Ağciyərlərin xronik obstruktiv xəstəliyinin simptomatik müalicəsində mərkəzi rol oynayır:

  Ədəbiyyat: Ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi üzrə klinik protokol. Bakı, 2009, s.21-28.

Sual № 30

Hansı profilaktik vasitə qrip infeksiyasına qarşı tam müdafiəni təmin etməyə imkan verir?

  Ədəbiyyat: Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə klinik protokol. Bakı, 2008, s.17-18.

Sual № 31

Qripə qarşı vaksinasiyaya əks-göstəriş deyil:

  Ədəbiyyat: Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə klinik protokol. Bakı, 2008, s.17-18.

Sual № 32

Bəlğəmli öskürəkdə tövsiyə olunmur:

  Ədəbiyyat: Харкевич Д.А. Фармакология10-е изд. М.: ГЭОТАР-Медиа. 2010, c.327-329.

Sual № 33

Bəlğəmdə Şarko-Leyden kristalları və Kurşman spiralları xarakterikdir:

  Ədəbiyyat: Г.Б. Ройтберг, Д.В. Струтынский. Внутренние болезни. Система органов дыхания. 2005, c.334.

Sual № 34

Ağciyərlərin morfofunksional vahididir:

  Ədəbiyyat: Г.Б. Ройтберг, Д.В. Струтынский. Внутренние болезни. Система органов дыхания. 2005, c.10-11.

Sual № 35

Tütünçəkmədən imtina etmək üçün dərman vasitəsinə aid deyil:

  Ədəbiyyat: Tütünçəkmədən imtinaetmə üzrə klinik protokol. Bakı, 2012, s.28-29.

Sual № 36

Passiv tütünçəkmə nədir?

  Ədəbiyyat: Tütünçəkmədən imtinaetmə üzrə klinik protokol. Bakı, 2012, s.6.

Sual № 37

Bronxoektaziya xəstəliyinin fəsadlarına aid deyil:

  Ədəbiyyat: Маколкин В.И., Овчаренко С.И. Внутренние болезни. 2005, s.42-43.

Sual № 38

Krupoz pnevmoniya üçün xas olan ekssudat:

  Ədəbiyyat: Маколкин В.И., Овчаренко С.И. Внутренние болезни. 2005, s.140.

Sual № 39

Tənəffüs orqanlarının rentgenoloji müayinə üsuluna aid deyil:

  Ədəbiyyat: А.Л. Гребенев. Пропедевтика внутренних болезней. 2001, c.94.

Sual № 40

Tənəffüs orqanlarının endoskopik müayinə üsuluna aiddir:

  Ədəbiyyat: А.Л. Гребенев. Пропедевтика внутренних болезней. 2001, c.94.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×