Müalicə işi (Baza)

704 elementdən 41-60 arası göstərilir.

Sual № 41

Stenotik tənəffüs eşidilir:

  Ədəbiyyat: А.Л. Гребенев. Пропедевтика внутренних болезней. 2001, c.89-90.

Sual № 42

Təngnəfəsliyi aradan qaldıran preparatlar qrupuna aid deyil:

  Ədəbiyyat: Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И.Ильина. Аллергология и иммунология: национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа. 2009, с. 236.

Sual № 43

Bəlğəmin analizində hansı elementlərin tapılması obstruktiv sindromun olmasını göstərir?

  Ədəbiyyat: Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И.Ильина. Аллергология и иммунология: национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа. 2009, с. 256.

Sual № 44

Bəlğəmin analizində hansı elementlərin tapılması ağciyər toxumasının destruktiv xəstəliyinin olmasını göstərir?

  Ədəbiyyat: Г.Б. Ройтберг, Д.В. Струтынский. Внутренние болезни. Система органов дыхания. 2005, c.195.

Sual № 45

Kvinke ödemi üçün xarakter deyil:

  Ədəbiyyat: Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И.Ильина. Аллергология и иммунология: национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа. 2009, с. 475.

Sual № 46

Qısatəsirli qlükokortikoidlərə aiddir:

  Ədəbiyyat: Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И.Ильина. Аллергология и иммунология: национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа. 2009, с. 75.

Sual № 47

Uzuntəsirli qlükokortikoidlərə aiddir:

  Ədəbiyyat: Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И.Ильина. Аллергология и иммунология: национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009, с. 75.

Sual № 48

İnhalyasion qlükokortikoidlərin istifadəsinə göstəriş deyil:

  Ədəbiyyat: Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И.Ильина. Аллергология и иммунология: национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа. 2009, с. 85.

Sual № 49

İnhalyasion qlükokortikoidlərin istifadəsində sistemli yan təsiri:

  Ədəbiyyat: Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И.Ильина. Аллергология и иммунология: национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа. 2009, с. 87.

Sual № 50

İnhalyasion qlükokortikoidlərin yerli yan təsiri:

  Ədəbiyyat: Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И.Ильина. Аллергология и иммунология: национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа. 2009, с. 87.

Sual № 51

Antileykotriyen praparata aiddir:

  Ədəbiyyat: Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И.Ильина. Аллергология и иммунология: национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа. 2009, с. 95.

Sual № 52

Antihistamin preparata aiddir:

  Ədəbiyyat: Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И.Ильина. Аллергология и иммунология: национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа. 2009, с. 89.

Sual № 53

Bronxgenişləndirən preparata aid deyil:

  Ədəbiyyat: Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И.Ильина. Аллергология и иммунология: национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. с. 98-108.

Sual № 54

. Anafilaktik şokun mualicəsində istifadə olunmur:

  Ədəbiyyat: Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И.Ильина. Аллергология. Федеральные клинические рекомендации. М.: «Фармарус Принт Медиа», 2014, с. 46.

Sual № 55

Kvinke ödeminin müalicəsində istifadə olunmur:

  Ədəbiyyat: Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И.Ильина. Аллергология. Федеральные клинические рекомендации. М.: «Фармарус Принт Медиа», 2014, с. 59.

Sual № 56

Sinus taxikardiyası üçün xarakter EKQ:

  Ədəbiyyat: В.Н. Орлов. Руководство по электрокардиографии. 2017, c.365.

Sual № 57

Aterosklerozun korreksiya edilməyən risk amilinə aiddir:

1. Xəstənin yaşı (50-60 yaşdan yuxarı), 2. Cinsin təsiri (kişi), 3. İrsi meyillik, 4. Arterial hipertenziya, 5. Dislipidemiya

  Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c. 301.

Sual № 58

Gərginlik stenokardiyasının əmələ gəlməsinin əsas səbəbidir:

  Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c.425.

Sual № 59

Tac arteriyalarının aterosklerozunun ən informativ diaqnostik üsulu:

  Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c.420.

Sual № 60

Prinsmetal stenokardiyanın əlaməti:

  Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c.452.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×