Müalicə işi (Baza)

704 elementdən 61-80 arası göstərilir.

Sual № 61

Kəskin miokard infarktının diaqnostikasında əsasdır:

  Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c.520.

Sual № 62

IV funksional sinif stabil gərginlik stenokardiyanın klinik əlamətləri:

  Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c.91.

Sual № 63

Miokard infarktlı xəstələrdə anqinoz tutmanın yaranmasından ilk 2 - 6 saat ərzində artan və nekrozun əmələ gəlməsini təsdiq edən spesifik markerlər:

  Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c.483.

Sual № 64

Arterial hipertenziya zamanı hədəf orqanına aid deyıl:

  Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c.604.

Sual № 65

Arterial hipertenziyanın fəsadına aid deyil:

  Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c.604, 605.

Sual № 66

Angiotenzin çevirici fermentin inhibitorlarının (AÇFİ) spesifik yanaşı effekti:

  Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c.123, 124.

Sual № 67

Arterial hipertenziya zamanı ürəyin zədələnməsini göstərən əlamət:

  Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c.604, 605.

Sual № 68

Hipotenziv preparatların əsas qrupuna aid deyil:

  Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c.644, 645.

Sual № 69

AÇF (angiotenzin çevirici ferment) inhibitorlara aid olmayab preparat:

  Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c.125.

Sual № 70

Bədən kütlə indeksinin normal göstəricisi:

  Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c.117.

Sual № 71

Arterial hipertenziya zamanı böyrəklərin zədələnməsini göstərən əlamət:

  Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003 г, c.609.

Sual № 72

Arterial hipertenziyalı xəstələrdə əlavə riskin dərəcəsinin təyini zamanı nəzərə alınmır:

  Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c.609.

Sual № 73

Dilatasion kardiomiopatiyalı xəstələrdə ürək kameralarının hansı böyüyür?

  Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c.795.

Sual № 74

Ekssudativ perikardit zamanı obyektiv müayinənin nəticəsi:

  Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c.851.

Sual № 75

Mitral qapağın üzvi çatışmazlığının səbəbidir:

  Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c.696.

Sual № 76

Ürək çatışmazlığı olan xəstələrdə ürək qlükozidlərini təyin etmək üçün göstəriş:

  Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c.143.

Sual № 77

Ürəyin zirvəsində “pişik mırıltısı” hansı ürək qüsuru üçün xarakterikdir?

  Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c.676.

Sual № 78

Mitral stenozun auskultativ əlaməti:

  Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c.677, 679.

Sual № 79

Arterial təzyiqin səviyyəsinin korreksiyası və tütün çəkməkdən imtina etmə bu xəstəliklərin azalması ilə müşayiət olunur:

  Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c.353.

Sual № 80

Angiotenzin çevirici fermentin inhibitorlarına aid olan dərman preparatı:

  Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c.125.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×