Müalicə işi (Baza)

704 elementdən 81-100 arası göstərilir.

Sual № 81

Ağciyər arteriyasının tromboemboliyasının diaqnostikasında etalon metod:

  Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c.914.

Sual № 82

Stenokardiya tutması adətən davam edir:

  Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c.391.

Sual № 83

Ürəyin işemik xəstəliyinin diaqnostikasında istifadə olunan fiziki yük sınağı:

  Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c. 398.

Sual № 84

Kəskin ağciyər ürəyinin əsas səbəbi:

  Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c.906.

Sual № 85

Hipertonik kriz zamanı arterial təzyiqi azaltmaq məqsədilə dil altına (sublinqval) istifadə olunan preparat:

  Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c.666, 667.

Sual № 86

Miokard infarktı üçün hansı xarakterik exokardioqrafik əlamət:

  Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c.406, 414, 416.

Sual № 87

Assit, hidrotoraks, anasarka müşahidə edilir:

  Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c.91.

Sual № 88

Fiziki hərəkət zamanı yaranan bayılma daha çox xarakterikdir:

  Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c.718.

Sual № 89

Paroksizmal mədəcik taxikardiyası tutmasında təyin olunmur:

  Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c.283.

Sual № 90

Klinik gedişinə görə miokard infarktının hansı forması yoxdur?

  Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c.509.

Sual № 91

Stenokardiya üçün xarakterik EKQ dəyişikliyi:

  Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c.396.

Sual № 92

Eksudativ perikarditə şübhə olduqda aparılan ilk informativ müayinə üsulu:

  Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c.849.

Sual № 93

Variant stenokardiya tutması üçün xarakterik əlamət:

  Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг., А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c.452.

Sual № 94

Lipid mübadiləsinin pozulmasının vizual xarici əlaməti:

  Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c.317.

Sual № 95

Qanda xolesterinin miqdarını azaldan preparat:

  Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c.360.

Sual № 96

Miokard infarktının daha çox rast gəlinən klinik forması:

  Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c.509.

Sual № 97

EKQ-də ürək əzələsi nekrozunun tipik əlaməti:

  Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c.499.

Sual № 98

β-blokatorlar əsas seçim preparatıdır:

  Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c.811.

Sual № 99

Nəbz defisiti nə zaman müşahidə edilir:

  Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c.88.

Sual № 100

Miokard infarktından sonra çapıq EXO-KQ-də görünür:

  Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 2003, c.417.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×