Uşaq cərrahiyyəsi

1.090 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1

Az yaşlı uşaqlarda kəllə tağı sümüklərinin travması zamanı hansı əlamət sümük üçün xarakter sayılır?

  Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.

Sual № 2

Yenidoğulmuşlarda çox miqdarda piy toxumasından ibarət olan gicgah nahiyyəsinin üçüncülü süngəri boşluğu üçün aşağıdakılardan hansı xarakterikdir?

  Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.

Sual № 3

Boynun yan sistinın çıxarılması əməliyyatı zamanı sistin orta 1/3 hissəsinə hansı yapışır?

  Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с. 14.11.2018 Q.Ağayev düzeliş

Sual № 4

Boynun daxili və xarici üçbucaqlarının sərhədi hansı sayılır?

  Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с. Düzeliş Qündüz Ağayev13.11.2018

Sual № 5

Mastoiditlər zamanı döş–körpücük–məməyəbənzər əzələyə doğru yayılan iltihabi prosesin topoqrafiyası hansına uyğundur?

  Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.

Sual № 6

Aşağıda sadalanan damarlardan hansı uşaqlarda traxeyanın boyun hissəsinin aşağı şöbələrinə birləşmir?

  Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.

Sual № 7

Qida borusunun boyun şöbəsi üçün xarakter olmayan hansıdır?

  Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с. Düzeliş 14.11.2018 Q.Ağayev

Sual № 8

Uşaqlarda birləşdirici boşluqda iltihabi proseslərin yaranmaması məqsədilə rasional şəkildə aşağıdakılardan hansı icra edilməlidir?

  Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.

Sual № 9

Qida borusunun boyun şöbəsinə çatmaq üçün hansı digər əsas mərhələlər xarakter deyil?

  Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с. YArarsız ot Q.Ağayeva Düzeliş ot Q.Ağayeva 14.11.2018

Sual № 10

Döş axarının terminal şöbəsi əksərən hansı damarın arxa səthinə enir?

  Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с. Düzeliş ot Q.Ağayeva 14.11.2018

Sual № 11

Boynun dərin fleqmonasını (adenofleqmonalar) drenaj edərkən dəri kəsiyinin proyeksiya xətti hansına uyğundur?

  Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.

Sual № 12

Vaqosimpatik blokada zamanı inyeksion iynə haradan yeridilir?

  Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.

Sual № 13

Arxa kürəkönü şırımdan irinli – iltihabi proses haraya yayılır?

  Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.

Sual № 14

Ağciyərlərin anadangəlmə qüsurlarından hansı ən çox rast gəlinir?

  Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с. Yararsız Q.Ağayev 30.04.2018 Düzeliş ot Q.Ağayeva 14.11.2018

Sual № 15

Bronxların nəfəsalma zamanı genişlənməsi nə ilə əlaqədardır?

  Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.

Sual № 16

Ağ ciyərin paylarından hansı ən irisi sayılır?

  Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с. Yararsız Q.Ağayev 30.04.2018 Düzeliş ot Q.Ağayeva

Sual № 17

Sadalanan anatomik yaranmalardan hansı qida borusunun ön tərəfinə bilavasitə traxeyanın bifurkasiyası altında yerləşir?

  Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.

Sual № 18

Qida borusu divertikullarından hansı nisbətən tez–tez rast gəlinir?

  Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с. Düzeliş ot Q.Ağayeva

Sual № 19

Perikardın punksiyası üçün ən əlverişli üsul hansıdır?

  Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.

Sual № 20

Qida borusunun döş şöbəsinin orta üçdə bir hissəsinə cərrahi müdaxilə texniki cəhətdən hansı tərəfdən rahatdır?

  Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×