984 elementdən 21-40 arası göstərilir.

Sual № 954

Uremiya:

  Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

Sual № 955

Azot balansının qiymətləndirilməsi üçün:

  Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

Sual № 956

Azot balansının qiymətləndirilməsi üçün:

  Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

Sual № 957

Yetkin insanın qanında hemoqlobin A1 (HbA1) ibarətdir:

  Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

Sual № 958

Yeni doğulmuşların hemoqlobini ibarətdir:

  Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с. : ил. -Библиогр.

Sual № 959

Leykositar düstur:

  Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с. : ил

Sual № 960

Leykoformulada sola meyillik göstərir:

  Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

Sual № 961

Leykoformulada sağa meyillilik göstərir:

  Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

Sual № 962

Leykoformulada sola meyillilik müşahidə edilir:

  Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

Sual № 963

Aqranulositoz:

  Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

Sual № 964

Vesterqen üsulu ilə təyin olunur:

  Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

Sual № 965

Eritrositlərin çökmə sürəti prosesinin ardıcıllığını müəyyən edin

1. aqreqasiya
2. sedimentasiya
3. eritrosit sütuncuqlarının çökməsi

  Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

Sual № 966

Eritrositlərin çökmə sürətinə aid yalnış fikri müəyyən edin:

  Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

Sual № 967

Eritrositlərin çökmə sürətinin azalması müşahidə edilir:

  Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

Sual № 968

Birincili trombositoz müşahidə edilir:

  Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

Sual № 969

Mieloqramma:

  Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

Sual № 970

Klinik praktikada immunelektroforez istifadə edilir:

  Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

Sual № 971

Qanın ümumi analizinə daxildir:

1. hemoqlobinin qatılığı
2. qlükozanın qatılığı
3. fermentlərin aktivliyinin təyini
4. formalı elementlərin miqdarı
5. zülalların qatılığı
6. qanın leykositar düsturu
7. retikulositlərin miqdarı

  Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

Sual № 972

Eritrositlərin əmələ gəlmə ardıcıllığı:

1. qanyaradıcı kök hüceyrələr
2. eritroblastlar
3. normositlər
4. retikulositlər
5. eritrositlər

  Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

Sual № 973

Qanın formalı elementlərinin sələfi:

  Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×