984 elementdən 41-60 arası göstərilir.

Sual № 974

Kök hüceyrədən yetkin eritrositlərin inkişaf ardıcıllığını müəyyən edin:

1. hüceyrədaxili orqanoidlərin itirilməsi
2. bölünmə qabiliyyətinin itirilməsi
3. hüceyrənin ölçüsünün tədricən azalması
4. nüvənin itirilməsi
5. hemoqlobinlə hüceyrənin həcminin tutulması

  Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

Sual № 975

T limfositlərin əmələ gəlmə ardıcıllığını müəyyən edin:

1. limfoblast
2. sütun limfa hüceyrələri
3. sümük iliyinin qanyaranma hüceyrələri
4. prolimfosit
5. limfosit

  Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

Sual № 976

Mədəaltı vəzi şirəsinin proteolitik fermentləri və optimum pH arasında uyğunluğu müəyyən edin:

  Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

Sual № 977

Mədə şirəsinin sekressiyasının stimulə edir:

  Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

Sual № 978

Keton cisimcikləri sidikdə aşkar edilir:

  Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

Sual № 979

Kəskin sistitin diaqnostikasında və müalicəsinin effektivliyinin qiymətləndirilməsində sidik çöküntüsündə müəyyən edilir:

  Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

Sual № 980

İzotonik dehidratasiya üçün xarakterikdir:

  Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

Sual № 981

Hipertonik dehidratasiya üçün xarakterikdir:

  Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

Sual № 982

Qlikozilləşmiş hemoqlobin (HbA1) aid doğru mülahizə:

  Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

Sual № 983

C-peptid haqda yalnış mülahizə:

  Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

Sual № 984

Qlükaqona aid deyil:

  Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

Sual № 1

Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?

  Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика [Текст] : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с. : ил. -Библиогр.: с. 718.

Sual № 2

Ağciyər absesi zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?

  Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика [Текст] : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с. : ил. -Библиогр.: с. 718.

Sual № 3

Bronxopnevmoniyalar zamanı bəlğəmdə nə tapılır?

  Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика [Текст] : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с. : ил. -Библиогр.: с. 718.;

Sual № 4

Bəlğəmdə elastik liflər aşağıdakı xəstəliklərdən hansında aşkar olunmur?

  Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика [Текст] : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с. : ил. -Библиогр.: с. 718.

Sual № 5

Aktinomikoz zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?

  Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика [Текст] : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с. : ил. -Библиогр.: с. 718.

Sual № 6

Mərcanşəkilli elastik liflər nə zaman bəlğəmdə aşkar olunur?

  Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика [Текст] : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с. : ил. -Библиогр.: с. 718.

Sual № 7

Kurşman spiralları və Şarko Leyden kristalları hansı xəstəlik zamanı bəlğəmdə aşkar edilir?

  Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика [Текст] : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с. : ил. -Библиогр.: с. 718.

Sual № 8

Bronxit zamanı bəlğəmdə əksər hallarda nə aşkar olunur?

  Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика [Текст] : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с. : ил. -Библиогр.: с. 718.

Sual № 9

Bəlğəmdə xolesterin kristalları nə vaxt aşkar edilir?

  Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика [Текст] : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с. : ил. -Библиогр.: с. 718.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×