Laboratoriya işi

933 elementdən 101-120 arası göstərilir.

Sual № 101

Retikulositlərin miqdarının təyini üçün hansı rənglənmə üsulu məsləhət görülür?

  Методы клинических лабораторных исследований [Текст] / под ред. В.С.Камышникова. -8-е изд. -Москва: МЕДпресс-информ, 2016. -736 с.

Sual № 102

Retikulositlərin dənəvər torlu substansiyasını aşkar etmək üçün hansı boya məsləhət görülür?

  Методы клинических лабораторных исследований [Текст] / под ред. В.С.Камышникова. -8-е изд. -Москва: МЕДпресс-информ, 2016. -736 с.

Sual № 103

Retikulositlərin sayi nə zaman artır?

  Методы клинических лабораторных исследований [Текст] / под ред. В.С.Камышникова. -8-е изд. -Москва: МЕДпресс-информ, 2016. -736 с.

Sual № 104

Pereferik qanda retikulositlərin artması nə zaman müşahidə olunmur?

  Методы клинических лабораторных исследований [Текст] / под ред. В.С.Камышникова. -8-е изд. -Москва: МЕДпресс-информ, 2016. -736 с.

Sual № 105

Retikulositoz nə zaman müşahidə olunmur?

  Методы клинических лабораторных исследований [Текст] / под ред. В.С.Камышникова. -8-е изд. -Москва: МЕДпресс-информ, 2016. -736 с.

Sual № 106

Qan yaxmalarının fiksasiyası üçün nədən istifadə olunmur?

  Методы клинических лабораторных исследований [Текст] / под ред. В.С.Камышникова. -8-е изд. -Москва: МЕДпресс-информ, 2016. -736 с.

Sual № 107

Qanda hemoqlobinin miqdarı nə zaman artır?

  Методы клинических лабораторных исследований [Текст] / под ред. В.С.Камышникова. -8-е изд. -Москва: МЕДпресс-информ, 2016. -736 с.

Sual № 108

“Nisbi neytrofilyoz” nə deməkdir?

  Методы клинических лабораторных исследований [Текст] / под ред. В.С.Камышникова. -8-е изд. -Москва: МЕДпресс-информ, 2016. -736 с.

Sual № 109

Dəmirin aşağıdakilardan hansı ilə birləşməsi hem deməkdir?

  Методы клинических лабораторных исследований [Текст] / под ред. В.С.Камышникова. -8-е изд. -Москва: МЕДпресс-информ, 2016. -736 с.

Sual № 110

Hematokritin artması nə vaxt müşahidə olunur?

  Методы клинических лабораторных исследований [Текст] / под ред. В.С.Камышникова. -8-е изд. -Москва: МЕДпресс-информ, 2016. -736 с.

Sual № 111

Hematoloji analizatorla qeydə alınan RDW göstəriçisi aşağıdaki hansı dəyişiklikləri əks etdirir?

  Методы клинических лабораторных исследований [Текст] / под ред. В.С.Камышникова. -8-е изд. -Москва: МЕДпресс-информ, 2016. -736 с.

Sual № 112

Sümük iliyinin meqakariositlərinin hesablanması nədə kecirilməlidir?

  Методы клинических лабораторных исследований [Текст] / под ред. В.С.Камышникова. -8-е изд. -Москва: МЕДпресс-информ, 2016. -736 с.

Sual № 113

Sələf qanyaradan hüceyrə sakit halda hansı morfologiyaya malikdir?

  Методы клинических лабораторных исследований [Текст] / под ред. В.С.Камышникова. -8-е изд. -Москва: МЕДпресс-информ, 2016. -736 с.

Sual № 114

Leyko-eritroblastik indeks nə deməkdir?

  Методы клинических лабораторных исследований [Текст] / под ред. В.С.Камышникова. -8-е изд. -Москва: МЕДпресс-информ, 2016. -736 с.

Sual № 115

Normada sümük iliyinin eritronormoblastik indeksı orta miqdarla nə qədərdir?

  Методы клинических лабораторных исследований [Текст] / под ред. В.С.Камышникова. -8-е изд. -Москва: МЕДпресс-информ, 2016. -736 с.

Sual № 116

Hüceyrəvi və hiperhüceyrəvi sümük iliyində blastların artması nə üçün xasdır?

  Методы клинических лабораторных исследований [Текст] / под ред. В.С.Камышникова. -8-е изд. -Москва: МЕДпресс-информ, 2016. -736 с.

Sual № 117

Anizositoz termini nəyin dəyişməsi deməkdir?

  Методы клинических лабораторных исследований [Текст] / под ред. В.С.Камышникова. -8-е изд. -Москва: МЕДпресс-информ, 2016. -736 с.

Sual № 118

Qranulositlər harada əmələ gəlirlər?

  Методы клинических лабораторных исследований [Текст] / под ред. В.С.Камышникова. -8-е изд. -Москва: МЕДпресс-информ, 2016. -736 с.

Sual № 119

Trombositlər harada əmələ gəlirlər?

  Методы клинических лабораторных исследований [Текст] / под ред. В.С.Камышникова. -8-е изд. -Москва: МЕДпресс-информ, 2016. -736 с.

Sual № 120

Periferik qanda siderositlərin və sümük iliyində sideroblastların miqdarının artması nə zaman müşahidə edilir?

  Методы клинических лабораторных исследований [Текст] / под ред. В.С.Камышникова. -8-е изд. -Москва: МЕДпресс-информ, 2016. -736 с.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×