Ümumi cərrahiyyə

970 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1

Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?

  Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред.Н.И. Дегтерева М., 2004, 578 с.

Sual № 2

Hiperkapniya (hipoventilyasiya) zamanı nə baş verir?

  Ədəbiyyat:В.В.Лебедев,В.В.Крылов.Неотложная нейрохирургия. Москва,2000,437 с.

Sual № 3

Kəllə-beyin travmasının kəskin dövründə qlukokortikoidlərdən istifadə nəyə səbəb olur?

  Ədəbiyyat:В.В.Лебедев,В.В.Крылов.Неотложная нейрохирургия. Москва,2000,437 с.

Sual № 4

Üz nahiyyəsinin yuxarı hissəsinin fleqmonalarının ciddi fəsadlaşmasına hansı aiddir?

  Ədəbiyyat:Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургичеслой стомотологии.А.А.Тимофеев.Москва,2002,317с.

Sual № 5

Ağız boşluğu dibinin fleqmonasını aşağıdakılardan hansı ilə differensasiya etmək lazımdır?

  Ədəbiyyat:Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургичесkой стомотологии.А.А.Тимофеев.Москва,2002,317с.

Sual № 6

Sadalanan simptomlardan hansı göbək yırtığı üçün daha az xarakterikdir?

  Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.

Sual № 7

Baş beyinin silkələnməsində huşun itirilməsi nə qədər davam edir?

  Ədəbiyyat:В.В.Лебедев,В.В.Крылов.Неотложная нейрохирургия. Москва,2000,437 с.

Sual № 8

Baş beynin silkələnməsində vegetativ pozğunluqlara aşağıdakılardan hansı aiddir?

  Ədəbiyyat:В.В.Лебедев,В.В.Крылов.Неотложная нейрохирургия. Москва,2000,437 с.

Sual № 9

Baş beynin silkələnməsində müşahidə olunan astenik simptomlara aşağıdakılardan hansı aiddir?

  Ədəbiyyat:В.В.Лебедев,В.В.Крылов.Неотложная нейрохирургия. Москва,2000,437 с.

Sual № 10

Baş beynin silkələnməsində stasionarda qalma müddəti nə qədərdir?

  Ədəbiyyat:В.В.Лебедев,В.В.Крылов.Неотложная нейрохирургия. Москва,2000,437 с.

Sual № 11

Aşağıdakı hansı əlamətin mövcudluğu beyin əzilməsini təsdiq edir ?

  Ədəbiyyat:В.В.Лебедев,В.В.Крылов.Неотложная нейрохирургия. Москва,2000,437 с.

Sual № 12

Hansı ümumi beyin simptomu baş beynin əzilməsində rast gəlinmir?

  Ədəbiyyat:В.В.Лебедев,В.В.Крылов.Неотложная нейрохирургия. Москва,2000,437 с.

Sual № 13

Epidural hematoma üçün aşağıdakılardan hansı xarakterikdir?

  Ədəbiyyat:В.В.Лебедев,В.В.Крылов.Неотложная нейрохирургия. Москва,2000,437 с.

Sual № 14

Beyindaxili hematomalara aşağıdakı simptomlardan hansı xarakterikdir?

  Ədəbiyyat:В.В.Лебедев,В.В.Крылов.Неотложная нейрохирургия. Москва,2000,437 с.

Sual № 15

Güllə yarası üçün hansı xarakterikdir?

  Ədəbiyyat:В.В.Лебедев,В.В.Крылов.Неотложная нейрохирургия. Москва,2000,437 с.

Sual № 16

Kəllənin güllə yarasının təsnifatında hansı zədələnmələr qeyd olunur?

  Ədəbiyyat:В.В.Лебедев,В.В.Крылов.Неотложная нейрохирургия. Москва,2000,437 с.

Sual № 17

Onurğa beyninin mərkəzi şöbələrinin zədələnmə sindromuna hansı aiddir?

  Ədəbiyyat:В.В.Лебедев,В.В.Крылов.Неотложная нейрохирургия. Москва,2000,437 с.

Sual № 18

Ağciyərin irinləmiş kistasının plevra boşluğuna açılması nəticəsində əmələ gələn piotoraks zamanı taktika necə olmalıdır?

  Ədəbiyyat:М.И.Кузин .Хирургические болезни. Москва,2002,812 c.

Sual № 19

Ağciyər exinokokkozunun piopnevmotoraksla ağırlaşması zamanı seçim əməliyyatı hansıdır?

  Ədəbiyyat:Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

Sual № 20

Obliterasiyaedici endarteriitlə xəstədə fiziki müayinə zamanı nəyə diqqət yetirmək lazımdır?

  Ədəbiyyat:Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×