Ümumi cərrahiyyə

970 elementdən 21-40 arası göstərilir.

Sual № 21

Obliterasiyaedici endarteriitlə xəstələrdə differensial diaqnostikanı nə ilə aparmaq lazımdır?

  Ədəbiyyat:Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.

Sual № 22

Obliterasiyaedici endarteriitlə xəstələrdə konservativ müalicə necə aparılmalıdır?

  Ədəbiyyat:Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.

Sual № 23

Obliterasiyaedici endarteriit zamanı tipik revaskulyar əməliyyata göstərişə nə aiddir?

  Ədəbiyyat:Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.

Sual № 24

Obliterasiyaedici endarteriitlə xəstədə ətrafların cərrahi revaskulyasiyası və funksasiyasının bərpası üçün hansı kifayətdir?

  Ədəbiyyat:Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.

Sual № 25

Burger xəstəliyi (obliterasiyaedici trombangit) obliterasiyaedici endarteriitdən nə ilə fərqlənir?

  Ədəbiyyat:Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.

Sual № 26

Burger xəstəliyi və həmçinin obliterasiyaedici endarteritin kompleks konservativ müalicəsi zamanı nə etmək lazımdır?

  Ədəbiyyat:Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.

Sual № 27

Reyno xəstəliyinin diaqnostikasında ən informativ müayinə üsulu hansıdır?

  Ədəbiyyat:Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.

Sual № 28

Aşağı ətraf venalarının varikoz xəstəliyinin kliniki əlamətlərinə nə aiddir?

  Ədəbiyyat:Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.

Sual № 29

Varikoz genəlmədə ulturasəs dopler müayinəsi və fleboqrafiyaya nə zaman gostərişdir?

  Ədəbiyyat:Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.

Sual № 30

Varikoz xəstəliyində cərrahi müalicənin radikallığı nədən asılıdır?

  Ədəbiyyat:Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.

Sual № 31

Flebektomiya əməliyyatı aşağıda sadalananlardan hansıdır?

  Ədəbiyyat:Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.

Sual № 32

Flebektomiya əməliyyatından sonra əhəmiyyətli nə sayılır?

  Ədəbiyyat:Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.

Sual № 33

Göbək yırtığına görə əməliyyatdan sonra tez-tez rast gəlinən ağırlaşma hansıdır?

  Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.

Sual № 34

Posttromboflebitik xəstəlikdə hansı seqment daha çox zədələnir?

  Ədəbiyyat:Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.

Sual № 35

Posttromboflebitik xəstəliyin patofizioloji venoz dinamikası ilk növbədə nə ilə əlaqəlidir?

  Ədəbiyyat:Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.

Sual № 36

Posttromboflebitik xəstəliyin daha çox yayılmış formasına hansı aiddir?

  Ədəbiyyat:Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.

Sual № 37

Posttromboflebitik xəstəliyin cərrahi müalicəsində geniş istifadə olunan üsul hansıdır?

  Ədəbiyyat:Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.

Sual № 38

Venoz trombozun ucu böyrək venalarından aşağı yerləşən zaman ağciyər arteriyalarının trombemboliyasının profilaktikası necə aparılmalıdır?

1.Aşağı boş venanın parsial okkluziyası
2.Aşağı boş venanın bağlanması
3.Trombektomiya

  Ədəbiyyat:Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.

Sual № 39

Ağciyər arteriyasının tromboemboliyasının təsnifatı hansıdır?

  Ədəbiyyat:Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.

Sual № 40

Ağciyər arteriyasının tromboemboliyasının profilaktikasına nə daxildir?

  Ədəbiyyat:Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×