Ümumi cərrahiyyə

970 elementdən 81-100 arası göstərilir.

Sual № 81

Xəncərvari çıxıntının yırtığının səbəbi nədir?

  Ədəbiyyat:Хирургия грыж живота. В.В.Жебровский.,Москва,2005,381 с,

Sual № 82

Xəncərvari çıxıntının yırtığı zamanı xəstənin şikayətləri ən çox nədən olur?

  Ədəbiyyat:Хирургия грыж живота. В.В.Жебровский.,Москва,2005,381 с,

Sual № 83

Ağ xəttin yırtığı ən çox hansı nahiyədə təsadüf edir?

  Ədəbiyyat: Хирургия грыж живота. В.В.Жебровский.,Москва 2005,381 с,

Sual № 84

Qarın daxili yırtıqlardan ən çox boğulma müşahidə olunanı hansıdır?

  Ədəbiyyat: Хирургия грыж живота. В.В.Жебровский.,Москва,2005,381 с,

Sual № 85

Qapayıcı dəliyin yırtığı haradan xaricə çıxır?

  Ədəbiyyat:Хирургия грыж живота. В.В.Жебровский.,Москва,2005,381 с,

Sual № 86

Spigel yırtığı haradan çıxır?

  Ədəbiyyat:Хирургия грыж живота. В.В.Жебровский.,Москва,2005,381 с,

Sual № 87

Uşağın ümumi vəziyyətində dəyişiklik törətməyən qarnın ağ xəttinin yırtığı nə vaxt əməliyyat olunmalıdır?

  Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.

Sual № 88

Pankreonekroza görə aparılan əməliyyat zamanı hansı icra olunmur?

  Ədəbiyyat:Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.

Sual № 89

Dodaqvari bağırsaq fistulasını nə təşkil etmir?

  Ədəbiyyat:Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.

Sual № 90

Borulu bağırsaq fistulasını nə təşkil etmir?

  Ədəbiyyat:Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.

Sual № 91

Borulu bağırsaq fistulasını nə təşkil edir?

  Ədəbiyyat:Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.

Sual № 92

Qarışıq fistula hansıdır?

  Ədəbiyyat:Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.

Sual № 93

Natamam fistula hansıdır?

  Ədəbiyyat:Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.

Sual № 94

Fistulanın obturasiyasını hansında etmək olar?

  Ədəbiyyat:Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.

Sual № 95

Bağırsaq fistulasının müalicəsındə hansı üsul bağırsaqdaxili obturasiyaya aid deyil?

  Ədəbiyyat:Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.

Sual № 96

Bağırsaq fistulasının müalicəsındə hansı üsul bağırsaqdanxaric obturasiyaya aiddir?

  Ədəbiyyat:Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.

Sual № 97

Qalxan çənbər bağırsağın tam fistulası zamanı optimal əməliyyat üsulu hansıdır?

  Ədəbiyyat:Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.

Sual № 98

Postxolesistektomik sindromun əmələ gəlməsinə hansı səbəb olmur?

  Ədəbiyyat:Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.

Sual № 99

Kəskin appendisiti nə zaman əməliyyat etmək olmaz?

  Ədəbiyyat:Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.

Sual № 100

Öd daşı xəstəliyi münasibətilə əməliyyat zamanı konkrementlə dolu büzüşmüş öd kisəsi və çoxlu konkrement aşkarlanan ümumi öd axarı,həmçinin 2,5 sm-dən çox genişlənmiş ümumi öd axarı aşkar edilərsə, xəstəyə hansı əməliyyat icra edilməlidir?

  Ədəbiyyat:Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×