İmmunologiya

994 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1

İmmun sistemin mərkəzi orqanları hansıdır?

  Р.В.Петров «Иммунология» 1987г., стр.88

Sual № 2

İmmun sistemin tərkibinə hansı daxildir?

  Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г.,стр.24

Sual № 3

B-limfositlərin limfopoezi harada baş verir?

  A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.85

Sual № 4

T-limfositlərin limfopoezi harada baş verir?

  A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.26

Sual № 5

Adaptiv immunitet hansı xüsusiyyətlərə malikdir ?

  A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.76

Sual № 6

Komplement sisteminin aktivasiyasına hansı təsir etmir ?

  A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.52

Sual № 7

T- və NK – hüceyrələrinin sitolitik aktivliyinin həyata keçməsində hansı iştirak etmir ?

  Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.79

Sual № 8

İki təsadüfü şəxs üçün toxuma uyuşanlığının bütün antigen dəstinin üst-üstə düşmə ehtimalı nə qədərdir?

  Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г.стр.95

Sual № 9

Epidermal allergen mənbəyinə hansı aiddir?

  Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.410

Sual № 10

Homositotrop əkscisim izotipləri hansıdır?

  A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.145

Sual № 11

B-limfositlər hansı funksiyanı yerinə yetirmir?

  A.A.Əyyubova, G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.85

Sual № 12

Anadangəlmə immunitet reaksiyasının realizə olmasında hansı iştirak edir?

  Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.18

Sual № 13

Tosqun hüceyrələr necə xarakterizə olunur?

  Р.В.Петров «Иммунология» 1987г., стр.78

Sual № 14

Th-1 hüceyrələri nədən müdafiəni təmin edir?

  A.A.Əyyubova, G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il,səh.84

Sual № 15

İmmunitet halı hansı sistemin funksiyası ilə müəyyən olunur?

  A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il. səh.24

Sual № 16

İnsanın toxuma uyuşanlığının antigenlərinin II sinfi nəyi təmin edir?

  A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il. səh.72

Sual № 17

Bunlardan hansı ağciyər eozinofiliyası deyildir?

  Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г.стр.179

Sual № 18

Aşağıda sadalalardan hansı infeksion allergenə aiddir?

  Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г.стр.164

Sual № 19

İnsanda tosqun hüceyrələr harada daha zəngindir?

  Р.В.Петров «Иммунология» 1987г., стр.78

Sual № 20

Komplementin klassik yolla aktivasiyasında hansı iştirak edir?

  A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il. səh.54
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×