1.901 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1402

Rentgenoqramanın geometrik qeyri-dəqiqliyi aşağıdakılardan hansından asılı deyil?

  Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология» М.Медицина, 1993. 560 с.

Sual № 1403

Rentgen şüalanmanın sahəsi hansı intervalda yerləşir?

  Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология» М.Медицина, 1993. 560 с.

Sual № 1404

Rentgen şüalanmanın hansı xüsusiyyətləri onun bioloji təsirini müəyyən edir?

  Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология» М.Медицина, 1993. 560 с.

Sual № 1405

Hansı toxuma ionizasiya şüalanmasına qarşı daha həssasdır?

  Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология» М.Медицина, 1993. 560 с.

Sual № 1406

Sİ sistemində ekvivalent dozanın vahidi nədir?

  Ədəbiyyat: «Руководство по ядерной медицине» под ред. Т.П.Сиваченко. Киев.1998.536с.

Sual № 1407

Zivert vahidi nəyə bərabərdir?

  Ədəbiyyat: «Руководство по ядерной медицине» под ред. Т.П.Сиваченко. Киев.1998.536с.

Sual № 1408

Bir Qrey nəyə bərabərdir?

  Ədəbiyyat: «Руководство по ядерной медицине» под ред. Т.П.Сиваченко. Киев.1998.536с.

Sual № 1409

Kompüter tomoqrafiyası (KT) zamanı hansı detektorlardan istifadə olunur?

  Ədəbiyyat: D.Sutton “Radiology and Imaging for Medical Students”. London. 1988. 252 p.

Sual № 1410

Kompüter tomoqrafiyasında “güclənmə” üsulu nə deməkdir?

  Ədəbiyyat: Baxşiyev B.Ə. Radiodiaqnostika. Bakı. 2007. 446 s.

Sual № 1411

Arxa kəllə çuxuru patologiyasını aydınlaşdırmaq üçün hansı müayinə daha məqsədəuyğundur?

  Ədəbiyyat: Kraniospiral Maqnyetik Rzonans. Edit. Prof. Dr. İlhan Erden. 2003, səhfə 99

Sual № 1412

Tibbi diaqnostik müayinə metodunun “effektivliyi” kriteriyasına hansı müddəa cavab verir?

  Ədəbiyyat: Основные диагностические критерии в доказательной диагностической медицине. Рекомендации ВОЗ 2001

Sual № 1413

Tibbi diaqnostik müayinə metodunun “ qüvvəsi ” kriteriyasına hansı müddəa cavab verir?

  Ədəbiyyat: Основные диагностические критерии в доказательной диагностической медицине. Рекомендации ВОЗ 2001

Sual № 1414

Tibbi diaqnostik müayinə metodunun “spesifikliyi” kriteriyasına hansı müddəa cavab verir?

  Ədəbiyyat: Основные диагностические критерии в доказательной диагностической медицине. Рекомендации ВОЗ 2001

Sual № 1415

Tibbi diaqnostik müayinə metodunun “dəqiqliyi” kriteriyasına hansı müddəa cavab verir?

  Ədəbiyyat: Основные диагностические критерии в доказательной диагностической медицине. Рекомендации ВОЗ 2001

Sual № 1416

Qarın boşluğunun patalogiyaları zamanı KT müayinəsinə göstərişlər hansıdır?

1. Mədə-bağırsaq traktının motor-evakuator funksiyasının təyini
2. Şişlərin inkişaf mərhələlərinin təyini
3. Qarın boşluğunda palpasiya olunan törəmənin xarakterinin təyini
4. Mədə bağırsaq traktının zədələnmiş divarlarının vəziyyətinin təyini
5. Mədə-bağırsaq traktının diskineziyasının təyini

  Ədəbiyyat: Джон Г. Стрэнг, Викрэм Догра. Секреты компьютерной томографии. Грудная клетка, живот, таз. Пер. с анг. М. 2009. 446 c.

Sual № 1417

Hirşprunq xəstəliyi üçün daha informativ diaqnostik üsul hansıdır?

  Ədəbiyyat: B.Baxşiyev Ümumi rentgenologiya. Bakı. 1976

Sual № 1418

Qeyrispesifik aortoarteriit (Takayasu xəstəliyi) zamanı adətən hansı damarlar zədələnir?

  Ədəbiyyat: Direct Diagnosis in Radiology, Vascular Imaging, Karl-Juergen Wolf, 2011

Sual № 1419

Kəllədaxili metal yad cisim hansı müayinədə daha dəqiq lokalizasiya edilir?

  Ədəbiyyat: Диагностическая нейрорадиология В.Н. Корниенко, И.Н. Пронин - 2008-2012

Sual № 1420

MRT müayinəsinin şərhi zamanı hansı terminlərdən istifadə olunur?

  Ədəbiyyat: Diagnostic İmaging Basics 2006. Lippincott ,

Sual № 1421

“Xoledox kistaların” Todani klassifikasiyasına aid olmayan anatomo-morfoloji –radioloji müddəalar hansıdır?

  Ədəbiyyat: Diagnostic Imaging. Ultrasound . AHUJA. 2006 - 2007.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×