Şüa diaqnostika

1.401 elementdən 21-40 arası göstərilir.

Sual № 21

Aşağıdakılardan hansı rentgen plyonkanın xüsusiyyətləri ilə əlaqəli deyil?

  Ədəbiyyat: А.Н.Кишковский, Л.А.Тютин, Г.Н.Есиновская «Атлас укладок при рентгенологических исследованиях». Л. Медицина. 1987. 520 с.

Sual № 22

KT müayinə metodunda hansı şüalardan istifadə olunur?

  Ədəbiyyat: Ф.И.Тодуа, В.Д.Федоров, М.И.Кузин «Компьютернаятомографияоргановбрюшнойполости». 1991. 446с.

Sual № 23

Maqnit Rezonans Tomoqraf cihazlarının maqnit gərginliyi nə ilə ölçülür?

  Ədəbiyyat: HolgerPettersonMD «Общее руководство по радиологии» Институт NICER, Москва. 1995. 1330 с., часть1

Sual № 24

Radionuklidaktivliyin ölçü vahidinədir?

  Ədəbiyyat: “Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Qanunvericiliyi”. Bakı. 2004. 264

Sual № 25

Ekspozisiya dozasının vahidi nədir?

  Ədəbiyyat: “Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Qanunvericiliyi”. Bakı. 2004. 264

Sual № 26

Qəbul olunmuş dozanın vahidir nədir?

  Ədəbiyyat: “Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Qanunvericiliyi”. Bakı. 2004. 264.

Sual № 27

Hansı beyin törəməsi MRT tapıntıları arasında "popkorn topu" görünüşünə malikdir?

  Ədəbiyyat: Anne G.Osborn, Karen L. Salzman, A. James Barkovich,Gregory L. Katzman/ Diagnostic İmaging Brain - Second edition; Amirsys nəşriyyat evi; 2013,I(10):66-69

Sual № 28

Sağlam insanlarda tibbi rentgenoloji yoxlama və elmi təcrübələr zamanı aparılan şüalandırmanın illik effektli dozasının maksimum həddi neçə olmalıdır?

  Ədəbiyyat: “Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Qanunvericiliyi”. Bakı. 2004. 264

Sual № 29

Rentgen aparatının şüalarına qarşı müdafiə nə zaman lazımdır?

  Ədəbiyyat: А.Я. Кацман «Лучевые нагрузки и противолучевая защита при рентгенодиагностических процедурах» Л.Медицина. 1966. 240 с.

Sual № 30

Hamiləliyin ilk dövrlərində tibbi şüalandırma xəbərdarlığını nə vaxt aparmaq lazımdır?

  Ədəbiyyat: А.Я. Кацман «Лучевые нагрузки и противолучевая защита при рентгенодиагностических процедурах» Л.Медицина. 1966. 240 с.

Sual № 31

Üzsümüklərininvəziyyətihaqqındahansı proyeksiyalı rentgenoqram əsasməlumatamalikdir?

  Ədəbiyyat: И.Г.Лагунова «Рентгеноанатомияскелета». М. Медицина. 1981. 368

Sual № 32

Göz yuvasında yad cismi təyin etmək üçün hansı proyeksiyalı rentgenoqramlar çəkilməlidir?

  Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с.

Sual № 33

Kəllə qapağı sümüklərinə hansı sınıqlar aiddir?

  Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с.

Sual № 34

Hansı proyeksiyalı rentgenoqram türk yəhərinin müayinəsi üçün daha informativdir?

  Ədəbiyyat: А.Н.Кишковский, Л.А.Тютин, Г.Н.Есиновская «Атлас укладок при рентгенологических исследованиях». Л. Медицина. 1987. 520 с.

Sual № 35

Udlaqarxası absesin xarakterik rentgenoloji əlaməti nədir?

  Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с.

Sual № 36

“Kəllə qapağı sümüklərinin “relyefi” termini nə deməkdir?

  Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с.

Sual № 37

Mielom xəstəliyi zamanı kəllə sümüklərində destruktiv ocaqların xarakterik xüsusiyyəti hansıdır?

  Ədəbiyyat: А.Г.Веснин, И.И Семенов. «Атлас лучевой диагностики опухолей опорно-двигательного аппарата». Москва. 2002. часть1. 181c.

Sual № 38

Hansı xəstəlikzamanı kəllə qapağı sümüklərində periostaldəyişiklərmüşahidə olunur?

  Ədəbiyyat: А.Г.Веснин, И.ИСеменов. «Атлас лучевой диагностики опухолей опорно-двигательного аппарата». Москва. 2002. часть1. 181c.

Sual № 39

Kəllə sümüklərinin osteosklerozu hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

  Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с.

Sual № 40

Kəllə qapağı sümüklərinin hemangiomasına hansı rentgenoloji əlamətlər xarakterikdir?

  Ədəbiyyat: А.Г.Веснин, И.ИСеменов. «Атлас лучевой диагностики опухолей опорно-двигательного аппарата». Москва. 2002. часть1. 181c.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×