1.901 elementdən 21-40 arası göstərilir.

Sual № 1422

Omartrit hansı oynağın patologiyasıdır və nə deməkdir?

  Ədəbiyyat: “Diagnostic imaging- Pediatrics - “Amyrsys” , 2008.

Sual № 1423

Keros klassikiasiyası hansı strukturların radioloji şərhində istifadə edilir ?

  Ədəbiyyat: Diagnostic İmaging Basics 2006. Lippincott ,

Sual № 1424

Qida borusu selikli qişasının büküşlərin sayı neçədir?

  Ədəbiyyat: B.Baxşiyev Ümumi rentgenologiya. Bakı. 1976

Sual № 1425

Mədənin selikli qişasının büküşlərinin sayı adətən neçə olur?

  Ədəbiyyat: B.Baxşiyev Ümumi rentgenologiya. Bakı. 1976

Sual № 1426

Spontan boşalan ağciyər absesi üçün hansı simptom patoqnomonik ola bilər?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.

Sual № 1427

Bifrontal, bikaudal indekslər hansı analizdə istifadə edilir?

  Ədəbiyyat: Textbook of Radiology and İmaging – D. Sutton 2009

Sual № 1428

Ağciyərlərin diffuz xəstəlikləri zamanı hansı rentgenoloji müayinə üsulu daha informativdir?

  Ədəbiyyat: Под ред. А.Г. Чучалина. «Пульмонология: национальное руководство» 2009г.Y.Efendiyev

Sual № 1429

Hansı anatomik struktur ostiomeatal kompleksə aid deyil?

  Ədəbiyyat: Секреты рентгенологии. Д. Кац, Р. Kейвин, 2003

Sual № 1430

Qalxanabənzər vəzin xarici kapsulunu hansı anatomik struktur yaradır?

  Ədəbiyyat: Diagnostic Imaging, Ultrasound, Ahuija 2007

Sual № 1431

Qida borusu normada harada yerləşir?

  Ədəbiyyat: B.Baxşiyev Ümumi rentgenologiya. Bakı. 1976

Sual № 1432

Mədənin giriş dəliyi necə adlanır?

  Ədəbiyyat: B.Baxşiyev. Ümumi rentgenologiya. Bakı. 1976

Sual № 1433

Ultrasəs zamanı aşkarlanın Ridel payı aşağıdakılardan hansına cavab verir?

  Ədəbiyyat: Основы УЗИ: Ультразвуковая диагностика в хирургии: основные сведения и клиническое применение: Харнесс Дж. 2005

Sual № 1434

Normada aşağı ətraf arteriyalarında hansı tip axın izlənir?

  Ədəbiyyat: Introduction to Vascular Ultrasonography; W.Zwiebel, J.Pellerito, 2006

Sual № 1435

Normada doppler US müayinəsi zamanı qaraciyərin portal venasında qan axını hansı istiqamətli olur?

  Ədəbiyyat: Introduction to Vascular Ultrasonography; W.Zwiebel, J.Pellerito, 2006

Sual № 1436

Normada doppler müayinəsi zamanı qaraciyər venalarında qan axınının istiqaməti və xarakteri necə olur?

  Ədəbiyyat: İntroduction to Vascular Ultrasonography; W.Zwiebel, J.Pellerito, 2006

Sual № 1437

Mədəaltı vəzin v.mezenterica superior və a.mezenterica superior-un arxa hissəsində qalan hissə necə adlanır?

  Ədəbiyyat: Узи в гастроентерологии. Савелло В.Е. 2010. 136c. «Практическое руководство по ультразвуковой диагностике» под ред.Митькова. Видар-М. М.2003. 698c.

Sual № 1438

Vertebral arteriyanın necə anatomik seqmenti var?

  Ədəbiyyat: Clinical Anatomy for Medical Students, Richard S. Snell, 1995

Sual № 1439

Aşağıdakı müddəalardan hansı kiçik çanaq strukturları üçün yalnışdır?

  Ədəbiyyat: Clinical Anatomy for Medical Students, Richard S. Snell, 1995

Sual № 1440

Limfatik vəzlərin hansı anatomik qrupu boyun sahəsinə aid deyil?

  Ədəbiyyat: Clinical Anatomy for Medical Students. Richard S.Snell. 1995

Sual № 1441

Mədəaltı vəzinin quyruğu adətən hansı döş fəqərələrin səviyyəsində yerləşir?

  Ədəbiyyat: Clinical Anatomy for Medical Students. Richard S.Snell. 1995
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×