Şüa diaqnostika

1.401 elementdən 41-60 arası göstərilir.

Sual № 41

Kəllə sümüklərinin epidermoidlərinə xarakterik olan nədir?

  Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с.

Sual № 42

Hansı xəstliklər zamanı kəllə rentgenoqrammasında kirəcləşmə daha çox xarakterikdir?

  Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с.

Sual № 43

Kraniostenozun əsas əlaməti hansıdır?

  Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с.

Sual № 44

Kraniofaringiomanın ən xarakterik əlaməti hansıdır?

  Ədəbiyyat: С.А.Рейнберг «Рентгендиагностика заболеваний костей и суставов». Москва. 1964. часть2. 571 с.

Sual № 45

Kəllə qapağı sümüklərinin birincili bədxassəli şişi üçün nə xarakterikdir?

  Ədəbiyyat: Baxşiyev B.Ə. Radiodiaqnostika. Bakı. 2007. 446 s.

Sual № 46

Görmə siniri şişinin rentgenoloji əlamətinə nə aiddir?

  Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с.

Sual № 47

Kəllə sümüklərində osteomanın əsasən lokalizasiyası haradır?

  Ədəbiyyat: А.Г.Веснин, И.ИСеменов. «Атлас лучевой диагностики опухолей опорно-двигательного аппарата». Москва. 2002. часть1. 181c.

Sual № 48

Daxili qulağın vəziyyəti haqqında daha çox məlumatı nə verir?

  Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностиказаболеванийоргановголовы, шеиигруди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с.

Sual № 49

Xroniki irinli otit əsasən hansı hal ilə fəsadlaşır?

  Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с.

Sual № 50

Daxiliqulaq şişi (nevrinoma) rentgensemiotikasınanə aiddir?

  Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с.

Sual № 51

Bütün burun ətrafı ciblərinin vəziyyəti haqqında daha çox məlumatı nə verir?

  Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с.

Sual № 52

Haymor cibinin sürətli rentgenoloji dinamikası nə zaman qişa ödemdə rast gəlinir?

  Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностиказаболеванийоргановголовы, шеиигруди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с.

Sual № 53

Burun ətrafı ciblərin bədxassəli şişlərinin əsas əlaməti nədir?

  Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с.

Sual № 54

Adenoidlərin rentgenoloji əlamətlərinə nə aiddir?

  Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с.

Sual № 55

Kəllə sümüklərində adamantinoma lokalizasiyası haradadır?

  Ədəbiyyat: BaxşiyevB.Ə. Ümumirentgenologiya. Bakı, 1976. 340 s.

Sual № 56

USMzamanı qalxanvarivəzinin sist əlamətihansıdır?

  Ədəbiyyat: Şirəliyev O.K., Xankişiyeva S.Q. Xəstəliklərin ultrasəs diaqnostikası. Bakı. 1998. 163 s.

Sual № 57

Dişin aktiv müalicəsi zamanı rentgenoloji üsulun tez tez istifadə edilməsinə səbəb nədir?

  Ədəbiyyat: Н.А. Рабухина. Рентгенодиагностика заболеваний зубов и челюстей. М. 1991.

Sual № 58

Bəzi intrakranial şişlərin kalsifikasiyalarını aydın göstərmək üçün hansı müayinə üsulundan istifadə edilir?

  Ədəbiyyat: Kraniospiral Maqnyetik Rzonans. Edit. Prof. Dr. İlhan Erden. 2003, səhfə 86-98

Sual № 59

Arxa kəllə çuxuru patologiyasını aydınlaşdırmaq üçün hansı müayinə daha məqsədəuyğundur?

  Ədəbiyyat: Kraniospiral Maqnyetik Rzonans. Edit. Prof. Dr. İlhan Erden. 2003, səhfə 99

Sual № 60

Eşitmə siniri nevrinomalarının aşkar edilməsində hansı müayinə üsulu daha informtivdir?

  Ədəbiyyat: Kraniospiral Maqnyetik Rzonans. Edit. Prof. Dr. İlhan Erden. 2003, səhfə 99
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×