1.401 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1

Rentgenoqramın heometrik qeyri-dəqiqliyi aşağıdakılardan hansından asılı deyil?

  Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология» М.Медицина, 1993. 560 с.

Sual № 2

Rentgen şəklin böyüdülməsi necə əldə edilir?

  Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология» М.Медицина, 1993. 560 с.

Sual № 3

Rentgen şüalanmanın sahəsi hansı intervalda yerləşir?

  Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология» М.Медицина, 1993. 560 с.

Sual № 4

Rentgen şüalanmanın hansı xüsusiyyətləri onun bioloji təsirini müəyyən edir?

  Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология» М.Медицина, 1993. 560 с.

Sual № 5

Hansı toxuma ionizasiya şüalanmasına qarşı daha həssasdır?

  Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология» М.Медицина, 1993. 560 с.

Sual № 6

Zivert vahidi nəyə bərabərdir?

  Ədəbiyyat: «Руководство по ядерной медицине» под ред. Т.П.Сиваченко. Киев.1998.536с.

Sual № 7

Bir Qrey nəyə bərabərdir?

  Ədəbiyyat: «Руководство по ядерной медицине» под ред. Т.П.Сиваченко. Киев.1998.536с.

Sual № 8

Hansı doza rentgen ilə ölçülür?

  Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинскаярадиологияирентгенология» М.Медицина, 1993. 560 с.

Sual № 9

Kompüter tomoqrafiyası (KT) zamanı hansı detektorlardan istifadə olunur?

  Ədəbiyyat: D.Sutton “Radiology and Imaging for Medical Students”. London. 1988. 252 p.

Sual № 10

Kompüter tomoqrafiyasında “güclənmə” üsulu nə deməkdir?

  Ədəbiyyat: Baxşiyev B.Ə. Radiodiaqnostika. Bakı. 2007. 446 s.

Sual № 11

Həkim rentgenoloqun iş vaxtı neçə faiz təşkil etməlidir?

  Ədəbiyyat: А.Я.Кацман «Лучевые нагрузки и противолучевая защита при рентгенодиагностических процедурах». Л.Медицина. 1966. 240 с.

Sual № 12

İlknövbədə pasiyentinhansı orqanvə toxumaları rentgen şüalanmadanqorunmalıdır?

  Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология» М.Медицина, 1993. 560 с.

Sual № 13

Yaşayış binalarında rentgen kabineti yerləşdirmək olarmı?

  Ədəbiyyat: А.Я.Кацман «Лучевые нагрузки и противолучевая защита при рентгенодиагностических процедурах». Л.Медицина. 1966. 240 с.

Sual № 14

İnformasiya miqdarının vahidi nədir?

  Ədəbiyyat: Т.А.Гаврилова, В.Ф.Хорошевский «Базы знаний интеллектуальных систем» СПб. Питер. 2001. 256с.

Sual № 15

Personalkomputerdə informasiyanınsaxlanması hansı vasitələrlə həyatakeçirilir?

  Ədəbiyyat: А.Левин «Самоучитель работы на компьютере» СПб. Питер. 2003. 656 с.

Sual № 16

Rentgenoloji şüalanma dozasının qüvvəsinin ölçü vahidi nədir?

  Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология» М.Медицина, 1993. 560 с.

Sual № 17

Aşağıdakılardan hansı elektromaqnit dalğaları hesab olunmur?

  Ədəbiyyat: Т.И.Сиваченко, Д.С.Мечев «РуководствопоЯдернойМедицине». Киев. 1998. 534с.

Sual № 18

Kiçik fokuslu rentgen borusunun fokusunun ölçüləri nəyə bərabərdir?

  Ədəbiyyat: А.Н.Кишковский, Л.А.Тютин, Г.Н.Есиновская «Атлас укладок при рентгенологических исследованиях». Л. Медицина. 1987. 520 с.

Sual № 19

Gücləndiriciekranlarekspozisiyanı neçə dəfə azaldır?

  Ədəbiyyat: Бахшиев Б.А. Лучевая диагностика. Баку. 2001. 522 c.

Sual № 20

Ən çox şüalanmanı nə verir?

  Ədəbiyyat: Baxşiyev B.Ə. Radiodiaqnostika. Bakı. 2007. 446 s.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×