Epidemiologiya

1.283 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1

Epidemiologiya xəstəlikləri hansı səviyyədə öyrənir?

  Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

Sual № 2

Klassik epidemiologiyanın öyrənmə obyekti nədir?

  Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

Sual № 3

“Ekzotik" xəstələnmə dedikdə nə başa düşülür?

  Tağızadə T.Ə. İzahlı epidemiologiya terminləri lüğəti. «Elm» nəhriyyatı, 1990

Sual № 4

Sporadik xəstələnmə nədir?

  Tağızadə T.Ə. İzahlı epidemiologiya terminləri lüğəti. «Elm» nəhriyyatı, 1990

Sual № 5

İnfeksion xəstəliklərin formalarından epidemioloji baxımdan ən təhlükəsi:

  Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

Sual № 6

Yoluxma mexanizmi müvafiqdir:

  Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

Sual № 7

Şaquli yoluxma mexanizmi hansı infeksiyalarda mümkündür?

  Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

Sual № 8

Qida yoluxma yolu hansı infeksiyalarda mümkündür?

  Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

Sual № 9

Aerozol yoluxma mexanizmi hansı infeksiyalarda mümkün deyil?

  Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

Sual № 10

İlk dəfə olaraq, tibbi mənada «infeksiya» terminini tətbiq edib:

  Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

Sual № 11

Epidemik ocaq nədir?

  Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

Sual № 12

“Endemiya (endemiklik)” termini nəyi ifadə edir?

  Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

Sual № 13

Hava-damcı infeksiyası törədicinin hansı amillərlə yayılması nəticəsində baş verən infeksiyadır?

  məlum deyil

Sual № 14

Törədicinin hava-damcı yoluxma yolu ilə daşınması zamanı patogen stafilokokların rezervuarı nədir?

  Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

Sual № 15

Birdəfəlik alətlərin istifadə edilməsi zərurəti nədən irəli gəlir?

  Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

Sual № 16

Hospital infeksiyaların profilaktikası tədbirlərinə nə aid deyil?

  Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

Sual № 17

Epidemik xəstələnmə nədir?

  Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

Sual № 18

Əksepidemik vasitələrin keyfiyyəti nədən asılıdır?

  Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

Sual № 19

Əhalinin qızılcadan qorunmasının əsas vasitəsi hansıdır?

  Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

Sual № 20

Eradikasiya:

  Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×