Hematologiya

1.257 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1

Hematoloji analizatorlar vasitəsilə təyin edilən MCV göstəricisi nəyi əks etdirir?

  Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика (Под редакцией В.В.Меньшикова), М.: Лабинформ-РАМЛД, 1999.

Sual № 2

Hematoloji analizatorlar vasitəsilə təyin edilən MCH göstəricisi nəyi əks etdirir?

  Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова), М.: Лабинформ-РАМЛД, 1999.

Sual № 3

Hematoloji analizatorlar vasitəsilə təyin edilən MCHC göstəricisi nəyi əks etdirir?

  Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова), М: Лабинформ-РАМЛД, 1999.

Sual № 4

Hem nəyin dəmirlə birləşməsidir?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3- е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.

Sual № 5

Qan yaranmanın kök hüceyrəsi morfoloji cəhətdən hansı hüceyrəyə bənzəyir?

  Ədəbiyyat: Ф.Э.Файнштейн и др. Болезни системы крови. Ташкент.: Медицина, 1980

Sual № 6

Bunlardan hansı patoloji hemoqlobinə aid deyil?

  Ədəbiyyat: Наследственные анемии и гемоглобинопатии. ( Под редакцией Ю.Н.Токарева и др.). М.: Медицина, 1983.

Sual № 7

Bunlardan hansı patoloji hemoqlobinə aid deyil?

  Ədəbiyyat: Наследственные анемии и гемоглобинопатии. ( Под редакцией Ю.Н.Токарева и др.). М.: Медицина, 1983.

Sual № 8

Hb Barts hansı polipeptid zəncirlərdən ibarətdir?

  Ədəbiyyat: Наследственные анемии и гемоглобинопатии. ( Под редакцией Ю.Н.Токарева и др.). М.: Медицина, 1983.

Sual № 9

HbH hansı polipeptid zəncirlərdən ibarətdir?

  Ədəbiyyat: Наследственные анемии и гемоглобинопатии. ( Под редакцией Ю.Н.Токарева и др.). М.: Медицина, 1983.

Sual № 10

HbA hansı polipeptid zəncirlərdən ibarətdir?

  Ədəbiyyat: Наследственные анемии и гемоглобинопатии. ( Под редакцией Ю.Н.Токарева и др.). М.: Медицина, 1983.

Sual № 11

HbF hansı polipeptid zəncirlərdən ibarətdir?

  Ədəbiyyat: Наследственные анемии и гемоглобинопатии. ( Под редакцией Ю.Н.Токарева и др.). М.: Медицина, 1983.

Sual № 12

HbA2 hansı polipeptid zəncirlərdən ibarətdir?

  Ədəbiyyat: Наследственные анемии и гемоглобинопатии. ( Под редакцией Ю.Н.Токарева и др.). М.: Медицина, 1983.

Sual № 13

Eritrositlərin çökmə sürətinin artmasının səbəblərinə nə aid deyil?

  Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика ( Под редакцией В.В.Меньшикова), М: Лабинформ-РАМЛД, 1999.

Sual № 14

Hansı halda retikulositlərin miqdarının artması baş verir?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3- е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.

Sual № 15

Hansı halda retikulositlərin miqdarının artması baş vermir?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3- е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.

Sual № 16

Qan yaxmalarının boyanılması üçün hansı üsuldan istifadə olunur?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3- е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.

Sual № 17

Qanda hemoqlobinin miqdarının ən dəqiq və münasib təyini üsulu hansıdır?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3- е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.

Sual № 18

Hematokrit göstəricisi nə zaman yüksəlir?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3- е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.

Sual № 19

Leykositoz nə zaman müşahidə edilir?

  Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика ( Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999.

Sual № 20

Hemopoetik kök hüceyrəsi hansı xüsusiyyətlərə malik deyil?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3- е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×