Hematologiya

1.257 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1

Hematoloji analizatorlar vasitəsilə təyin edilən MCV göstəricisi nəyi əks etdirir?

  Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика (Под редакцией В.В.Меньшикова), М.: Лабинформ-РАМЛД, 1999.

Sual № 10

HbA hansı polipeptid zəncirlərdən ibarətdir?

  Ədəbiyyat: Наследственные анемии и гемоглобинопатии. ( Под редакцией Ю.Н.Токарева и др.). М.: Медицина, 1983.

Sual № 100

Hemoblastozlar zamanı rast gəlinən maksimal eozinofiliya hansı hədlərdə ola bilər?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.

Sual № 1000

Dalağın böyüməsi hansı xəstəlik üçün xarakterikdir.

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.

Sual № 1001

Hiperplastik gingivit leykozun hansı variantı üçün daha xarakterdir:

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.

Sual № 1002

Xroniki limfolekyoz zamanı limfa düyünləri üçün xarakter vəziyyət hansıdır?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.

Sual № 1003

Residivləşən herpes labialis hansı xəstəlik üçün xarakterdir:

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.

Sual № 1004

DDLS sindromu leykozun hansı variantı zamanı daha çox rast gəlinir.

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.

Sual № 1005

Aplastik anemiya zamanı laborator göstəricilər nəyi aşkar edir:

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.

Sual № 1006

Eritromieoloz diaqnozunun əsas kriteriyası (M6) nədir:

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.

Sual № 1007

Kəskin promielositar leykoz (M3) xarakterizə olunur:

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.

Sual № 1008

Bu proseslərdən hansı normada hemostazın mərhələlərini əks etdirmir:

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.

Sual № 1009

Hemostazın plazma faktorlarına aid deyil:

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.

Sual № 101

Dərinin tünd-boz rəngi hansı xəstəlik üçün xarakterdir?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.

Sual № 1010

Trombositopenik qanaxmanın laborator əlamətlərinə aiddir.

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.

Sual № 1011

Trombositlərin hansı həddində trombosit kütləsinin köçürülməsi göstərişdir.

  Ədəbiyyat: Рагимов А.А. Трансфузиология в реаниматологии. 2005.

Sual № 1012

Hemolitik krizlərlə keçən autoimmun hemolitik anemiya zamanı hansı cərrahi müalicə göstərişdir:

  Ədəbiyyat: «Гематология» Новейший справочник.Под общей редакцией доктора медицинских наук,профессора К.М.Абдулкадырова,2004.

Sual № 1013

Trombositlərin saxlanılması üçün daha optimal temperatur rejimi hansıdır?

  Ədəbiyyat: Рагимов А.А. Трансфузиология в реаниматологии. 2005.

Sual № 1014

Hansı preparatı trombositopeniyaya səbəb ola bilər?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.

Sual № 1015

Retikulositlərin miqdarının artması hansı hal üçün xarakter deyil?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×