Hematologiya

1.257 elementdən 21-40 arası göstərilir.

Sual № 21

Hemopoetik kök hüceyrəsi hansı xüsusiyyətlərə malikdir?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3- е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.

Sual № 22

Sümük iliyinin mikroəhatə elementlərinə nə aid deyil?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3- е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.

Sual № 23

Sümük iliyinin mikroəhatə elementlərinə nə aiddir?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3- е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.

Sual № 24

Sümük iliyinin hüceyrələri hansı funksiyaları yerinə yetirirlər?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3- е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.

Sual № 25

Normada leyko-eritroblastik indeks nəyə bərabərdir?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3- е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.

Sual № 26

Qranulositlər harada əmələ gəlir?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3- е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.

Sual № 27

Trombositlər harada əmələ gəlir?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3- е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.

Sual № 28

Periferik qanda siderositlərin və sümük iliyində sideroblastların artması nə zaman müşahidə edilir?

  Ədəbiyyat: Ф.Хейхоу, Д.Кваглино. Гематологическая цитохимия. М.: Медицина, 1983

Sual № 29

Periferik qanda siderositlərin və sümük iliyində sideroblastların artması nə zaman müşahidə edilir?

  Ədəbiyyat: Ф.Хейхоу, Д.Кваглино. Гематологическая цитохимия. М.: Медицина, 1983

Sual № 30

Periferik qanda siderositlərin və sümük iliyində sideroblastların artması nə zaman müşahidə edilir?

  Ədəbiyyat: Ф.Хейхоу, Д.Кваглино. Гематологическая цитохимия. М.: Медицина, 1983

Sual № 31

Periferik qanda siderositlərin və sümük iliyində sideroblastların artması nə zaman müşahidə edilir?

  Ədəbiyyat: Ф.Хейхоу, Д.Кваглино. Гематологическая цитохимия. М.: Медицина, 1983

Sual № 32

Periferik qanda siderositlərin və sümük iliyində sideroblastların artması nə zaman müşahidə edilir?

  Ədəbiyyat: Ф.Хейхоу, Д.Кваглино. Гематологическая цитохимия. М.: Медицина, 1983

Sual № 33

Periferik qanda bazofillərin mütləq sayının artması hansı hal üçün xas deyil?

  Ədəbiyyat: А.И.Воробьев. Клинико-диагностическое значение лабораторных показателей в гематологии. http://blood.ru/files/specialists/clinika/+070707- OAK.pdf

Sual № 34

Periferik qanda bazofillərin mütləq sayının artması hansı hal üçün xas deyil?

  Ədəbiyyat: А.И.Воробьев. Клинико-диагностическое значение лабораторных показателей в гематологии. http://blood.ru/files/specialists/clinika/+070707- OAK.pdf

Sual № 35

Periferik qanda bazofillərin mütləq sayının artması hansı hal üçün xas deyil?

  Ədəbiyyat: А.И.Воробьев. Клинико-диагностическое значение лабораторных показателей в гематологии. http://blood.ru/files/specialists/clinika/+070707- OAK.pdf

Sual № 36

Periferik qanda neytrofilyoz hansı hal üçün xas deyil?

  Ədəbiyyat: А.И.Воробьев. Клинико-диагностическое значение лабораторных показателей в гематологии. http://blood.ru/files/specialists/clinika/+070707- OAK.pdf

Sual № 37

Periferik qanda neytropeniya hansı hal üçün xasdır?

  Ədəbiyyat: А.И.Воробьев. Клинико-диагностическое значение лабораторных показателей в гематологии. http://blood.ru/files/specialists/clinika/+070707- OAK.pdf

Sual № 38

Periferik qanda mütləq limfositoz hansı hal üçün xasdır?

  Ədəbiyyat: А.И.Воробьев. Клинико-диагностическое значение лабораторных показателей в гематологии. http://blood.ru/files/specialists/clinika/+070707- OAK.pdf

Sual № 39

Mütləq monositoz hansı hal üçün xasdır?

  Ədəbiyyat: А.И.Воробьев. Клинико-диагностическое значение лабораторных показателей в гематологии. http://blood.ru/files/specialists/clinika/+070707- OAK.pdf

Sual № 40

Trombositopeniya hansı hal üçün xasdır?

  Ədəbiyyat: А.И.Воробьев. Клинико-диагностическое значение лабораторных показателей в гематологии. http://blood.ru/files/specialists/clinika/+070707- OAK.pdf
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×